Sidebar

Chúa Nhật

14.07.2024

Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh vì một Giáo hội hiệp hành

thd123456
 Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh công bố một tài liệu


Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh (CELAM) công bố một tài liệu là kết quả từ sự suy tư tại Đại hội cách đây một năm ở Mexico, trong đó nhấn mạnh từ nay các vị mục tử sẽ không còn có thể lơ là việc lắng nghe tiếng nói của Dân Chúa nữa.

Tài liệu có tiêu đề “Hướng tới một Giáo hội Hiệp hành đi đến các vùng ngoại vi” được Đức Tổng Giám Mục Miguel Cabrejos Vidarte của Trujillo, Peru, và là Chủ tịch của Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh trình bày tại  Bộ Truyền thông, ngày 31/10.

Tài liệu dài 146 trang với các chủ đề chính: “Dấu hiệu của thời đại thách đố và khích lệ chúng ta”, “Một Giáo hội Hiệp hành và truyền giáo để phục vụ đời sống viên mãn”, và các đề xuất mục vụ. Bản văn góp phần phản ánh về hành trình của các cộng đoàn ở châu Mỹ Latinh, với sự chắc chắn rằng “tất cả chúng ta đều là những môn đệ truyền giáo đang di chuyển”. Các Giám mục Mỹ Latinh nhấn mạnh rằng “đó là biểu hiện của ước muốn đa số đối với một Giáo hội đi ra ngoài, một sự quy tụ đóng góp của các ơn gọi và mục vụ khác nhau của Dân Chúa, những người đã tham gia với tư cách là các môn đệ truyền giáo trung thành trong việc phân định các thách đố và định hướng mục vụ; vì thế, điều này cũng là một biểu hiện mang tính ngôn sứ”.

Đức Tổng Giám Mục Miguel giải thích rằng, điều trước đây chưa được chú ý thì nay các vị mục tử quan tâm đó là sự tham gia của Dân Chúa trong những quyết định của Giáo hội. Theo ngài, tinh thần đồng trách nhiệm được thúc đẩy nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách đố, chẳng hạn như sống nhất quán giữa nói và làm, đọc cẩn thận các dấu hiệu của thời đại, chuyển từ lắng nghe sang đối thoại và từ đối thoại sang phân định để truyền cảm hứng cho hành động.

Ngài nói thêm: “Giáo hội không được mệt mỏi, nhưng phải xây dựng những cây cầu, phá bỏ những bức tường, kết hợp sự đa dạng, thúc đẩy văn hóa gặp gỡ và đối thoại, giáo dục về sự tha thứ và hòa giải, ý thức về công lý, từ bỏ bạo lực và lòng can đảm hòa bình”.

 

Theo Ngọc Yến - Vatican News (02/11/2022)

279    02-11-2022