Sidebar

Thứ Hai
02.10.2023

Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum: Hồng ân thánh hiến

          Hôm nay, 1 tháng 6, khởi đầu tháng Thánh Tâm, nNiềm vui, niềm hân hoan, niềm cảm mến trào tràn trên Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum bởi đơn giản, ngày hôm nay Hội Dòng cùng hiệp nhau dâng Thánh Lễ thánh hiến và tạ ơn.

          Thật vậy, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời cũng như qua nhiều ngày tháng tìm hiểu, tu học và tuân giữ các lời khấn. Đặc biệt, nhờ ơn Thiên Chúa, Hội Dòng có thêm 7 khấn sinh tuyên lời khấn lần đầu, 7 chị em tuyên lời vĩnh khấn. Hòa cùng niềm vui với các khấn sinh này, có 6 chị mừng kỷ niệm Kim Khánh Khấn Dòng và đặc biệt chị cựu bề trên Anna Trần Thị Trí mừng Ngọc Khánh khấn dòng.

          Hòa cùng niềm vui với hội dòng, với các chị em mừng Lễ hôm nay, gia đình thân bằng quyến thuộc, gia đình linh tông huyết tộc và ân nhân, bạn hữu đã về với Cái Nhum để hiệp mừng trong Thánh Lễ tạ ơn.

          Chủ tế Thánh Lễ tạ ơn sáng nay là Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai – Giám Mục Giáo Phận. Cùng đồng tế với Đức Cha có Đức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương – Tổng Đại Diện, quý Cha trong và ngoài giáo phận.

          Mở đầu Thánh Lễ, Đức Cha ngỏ với cộng đoàn rất vắn gọn : “Anh chị em thân mến ! Chúng ta tụ họp nhau nơi đây, nhà thờ họ đạo Cái Nhum để tạ ơn Chúa. Hôm nay chúng ta tham dự nghi thức tiên khấn và vĩnh khấn của quý chị Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum. Chúng ta xin Chúa ban ơn cho các chị để các chị sống trung thành đời sống thánh hiến, sống trung thành với lời khấn mà mình sẽ khấn : khó nghèo – vâng lời – khiết tịnh.

          Nhờ sống trung thành các lời khấn này, các chị em sẽ làm vinh danh Chúa, vinh danh Hội Dòng. Chúng ta cùng xin Chúa tha thứ tội lỗi để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm Thánh”.

          Sau các bài đọc và nhất là Bài Tin Mừng với chủ đề : hãy yêu thương nhau, Đức Cha gợi đến với cộng đoàn :

Anh chị em thân mến !

Điều răn Chúa Giêsu để lại cho các môn đệ là các môn đệ phải yêu thương nhau như Người đã yêu thương  các ông. Bởi vì Chúa Giêsu thấy yêu thương là yếu tố cần thiết để xây dựng tình người, xây dựng gia đình, xây dựng cộng đồng và xây dựng ngay cả thế giới. Cho nên tình yêu là động lực để con người chúng ta hành động.

Dĩ nhiên rất nhiều người đặt câu hỏi, nhiều dịp thúc đẩy con người hành động, điều gì thúc đẩy con người làm việc, con người tìm kiếm. Sức mạnh nào đã lay động con người ngày này sang ngày khác, năm này sang năm khác và cũng có thể suốt cả cuộc đời ngắn ngủi này điều gì là động lực thì có nhiều câu trả lời khác nhau.

Đại thi hào Honoré de Balzac đã nói : “Động lực hành động đó chính là mối lợi”. Còn những tờ quảng cáo động lực hành động là sự vui thích, thu hút. Những trang báo thì nói động lực đó chính là sự ao ước quyền thế. Riêng Chúa Giêsu Người nói về tương lai và Người đã cho chúng ta câu trả lời. Động lực hành động đó sẽ là tình yêu và chính tình yêu mà Người đã nói các môn đệ mình và nói rất nhiều, dài trong diễn từ tình yêu ở bữa tiệc ly. Khác với những kẻ chống đối và phản phúc ở Giêrusalem như là Giuđa và những kẻ động phạm thì thì động lực thúc đẩy họ hành động là quyền lợi và quyền bính. Trong lời Chúa Giêsu thì động từ yêu thương mang nhiều hy vọng cho chúng ta.

Ở đây và hôm nay, động lực nào thúc đẩy chị em chọn đời sống thánh hiến : vĩnh khấn, tiên khấn, kim khánh, ngọc khánh và sống trong một cộng đồng. Thưa, động lực đó cũng chính là tình yêu. Nhưng đâu là mệnh lệnh của Chúa Giêsu. Những mệnh lệnh làm cho chị em sống trong tình yêu của Chúa Giêsu. Mệnh lệnh của Chúa Giêsu đó là anh chị em hãy yêu thương nhau.

Thật vậy, tất cả là ở chỗ đó bởi vì yêu thương tạo nên sức sống. Yêu thương là sống để người khác cũng được sống để cho người khác được sống và cho cuộc sống phát triển và có ý nghĩa. Yêu thương giúp các chị em tuân giữ các giới răn của Chúa, tuân giữ các giới răn đối với các chị em hôm nay hàm ý là các chị em là giữ lời khuyên Phúc Âm như quy định của Giáo Hội. Những lời khuyên Phúc Âm về khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục.

Đức khiết tịnh giáo luật số 599 quy định rằng : Lời khuyên của khiết tịnh liên quan đến việc kiềm chế hoàn toàn trong cuộc sống độc thân. Lời khấn khiết tịnh có ý nghĩa đặc biệt. Lời khấn có vốn tính triệt để của Nước Thiên Chúa so với các thực tại thế gian.

Khiết tịnh là món quà từ Thiên Chúa, là ân ban từ Thiên Chúa phải cầu xin liên tục và khẩn trương.

Đức khó nghèo là con đường được lựa chọn bởi Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô vốn giàu sang phú quý nhưng tự ý trở nên người nghèo khó vì anh em và lấy cái nghèo của mình và để anh em trở nên giàu có. Trong thư 2 Côrintô với lời khấn khó nghèo thì nữ tu sĩ dâng cho Thiên Chúa tất cả các kho báu của mình, tất cả hạnh phúc của mình. Sống khó nghèo theo gương Chúa Giêsu Kitô bao gồm cuộc sống trên thực tế và trong tinh thần.

Khó nghèo trên thực tế là khó nhọc và siêng năng, xa lạ với giàu có về tài sản không ham muốn thu góp vật chất hay lợi ích tài chính.

Khó trong tinh thần được sống trong những hình thức khác nhau tùy theo hiến chương của các dòng tu. Như vậy, người được thánh hiến phải làm cho mình trở nên trống rỗng để được đầy tràn Thiên Chúa, chỉ để sống cho Thiên Chúa và cho chị em của mình.

Đức vâng lời : Chúa Giêsu Kitô nói trong vườn Cây Dầu và trên thập giá : Lạy Cha, nếu Cha muốn xin cất chén này xa con. Tuy nhiên xin đừng làm theo ý con mà làm theo ý Cha. Theo gương Chúa Giêsu Kitô, vâng lời cho đến chết. Các chị em đây, các nữ tu hoàn toàn dâng hiến ý muốn và sự tự do của mình cho Chúa. Noi gương Chúa trong sự vâng lời là làm theo ý của Thiên Chúa.

Lời khấn này đòi hỏi các chị em nữ tu phải để ý, phải để ý muốn mình dưới ý muốn của Giáo Hội. Phải để ý muốn của mình dưới ý muốn của bề trên hợp pháp khi các chị này chỉ thị theo hiến chương của Hội Dòng.

Công đồng lưu ý rằng 3 lời khấn khiết tịnh, khó nghèo, vâng lời, với 3 lời khấn này nữ tu hoàn toàn phó thác vào Thiên Chúa. Nữ tu là tài sản riêng biệt của Thiên Chúa. Nữ tu yêu mến Thiên Chúa trên hết. Họ sẵn sàng cho việc phục vụ vương quốc với danh hiệu mới mẽ và đặc biệt. Giữ được 3 lời khuyên này các chị em sẽ ở lại trong tình yêu của Chúa theo như mệnh lệnh mà Chúa truyền dạy. Các chị em còn phải yêu thương nhau nữa. Các chị em có thật sự yêu chị em của mình trong Hội Dòng hay không và các chị em đã làm gì tích cực về phương diện này. Xin Chúa giúp cho chị em biết yêu thương nhau.

Một điều quan trọng không kém đó là yêu mến Chúa, sống kết hợp với Chúa. Làm gì để đo mức độ của chúng ta, của chị em yêu mến. Lấy gì đo được đó chính là trung tín với Chúa. Chúa Giêsu dạy các môn đệ hãy ở lại trong tình yêu, ở lại trong tình yêu mà Chúa đã ban cho các chị em. Và sự thật là điều duy nhất mang đến cho họ có ý nghĩa là ở lại trong tình bạn với Chúa Giêsu Kitô vì Chúa Giêsu Kitô là người có lời ban sự sống duy nhất và sự sống đời đời.

Ở lại trong tình bạn có nghĩa là tình bạn của Chúa Giêsu Kitô – Con Thiên Chúa và cá chị em không thể đo lường bằng máy đo tình cảm nào cả nhưng được đo lường bằng sự trung tín. Theo một nghĩa nào đó, sự trung tín đo mức độ chị em yêu mến Chúa. Các chị em yêu mến Chúa trong tư tưởng, trong lời nói, hành động, từng giây phút và suốt đời chị em là máy đo ở lại trong tình thương của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu Kitô cũng thế, Người luôn trung tín với Cha của Người như Người đã nói : Ta giữ các giới răn của Cha Ta và Ta ở lại trong tình yêu của Ngài.

Các chị em thân mến ! Trong ngày mừng tiên khấn, vĩnh khấn, mừng ngọc khánh, kim khánh xin Chúa ban ơn cho các chị em ngày này sang ngày khác để các chị em luôn ở gần bên Chúa, để các chị em luôn luôn ở lại trong tình yêu Chúa và như thế để các chị em là bạn hữu của Chúa và các chị em được niềm vui tràn đầy. Xin Chúa chúc phúc lành cho các chị em.

Trước khi Thánh Lễ kết thúc, chị Tổng Phụ Trách Hội Dòng ngỏ lời cảm ơn Đức Cha, Đức Ông, quý Cha và cộng đoàn.

Nhiều và rất nhiều khoảnh khắc vui và hạnh phúc ghi lại kỷ niệm đáng nhớ của ngày hôm nay. Những lẵng hoa gói ghém tình thương của thân nhân, ân nhân dành tặng cho khấn sinh cũng như những dì có dịp mừng đặc biệt hôm nay.

Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse để cho lời khấn của quý Dì ngày mỗi ngày trọn vẹn hơn như lòng Chúa mong muốn. Có như thế, như Đức Cha Phêrô nói : “Chị em làm vinh danh Chúa và vinh danh Hội Dòng”.

Video Thánh Lễ https://youtu.be/Ab-mZmwYTSI
3401619121496832719328557091310770306154496n
3403401721496831852661974723612166081478656n
3411763821496833119328515615693542228754432n
3411882821496832385995252901266046423924736n
3416026921496833619328467017088950837706752n
00d74fd81f7ef120a86f
0fff1ec84e6ea030f97f
2f10d85188f766a93fe6
3ee11b224a84a4dafd95

5b58daaf8b0965573c18
bc189ae0cb4625187c57
e98511834125af7bf634ce346dbc3d1ad3448a0b

ea9b3faa680c8652df1d
4e975f550ff3e1adb8e2
910f581008b6e6e8bfa7
aa832c967c30926ecb21
5ed8b5f7e5510b0f5240
4f45921cc2ba2ce475ab
5bcc312a618c8fd2d69d
9d55436b13cdfd93a4dc
30f9ba24ea8204dc5d93
a94201965130bf6ee621
632771972131cf6f9620
bdea92cac56c2b32727d
b83d5d7d0adbe485bdca


  

1783