Sidebar

Thứ Hai
17.06.2024

Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum : Thánh Lễ đặt viên đá xây dựng Nguyện Đường


Video Thánh Lễ 
https://youtu.be/vhxyqCkJsSg

           Bao nhiêu mong mỏi, bao nhiêu mơ ước, bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu hy vọng ... và bao nhiêu tín thác để rồi ngày hôm nay 28 tháng 10 năm 2017, Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum trao gửi trong bàn tay yêu thương quan phòng của Chúa công trình xây dựng Nguyện Đường của Hội Dòng. Hẳn nhiên rằng với ấp ủ của biết bao nhiêu con người nhưng Hội Dòng luôn luôn tin tưởng rằng : “làm bởi bay – ban bởi ta” và nhất là “Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv 127,1) : đó chính là tâm tình của Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum trao gửi về Chúa.

          Tình thương, sự quan phòng của Chúa được gói ghém, trao gửi rất thực qua tấm lòng của vị cha chung của Giáo Phận là Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai. Cạnh Đức Cha còn có Đức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương – Tổng Đại Diện, Cha Tuyên Úy, Cha Quản Hạt, quý Cha trong và ngoài giáo phận, quý ân nhân trong và ngoài nước, quý thành viên của Gia Đình Ái Hữu Cái Nhum, bà con xa gần, họ đạo Cái Nhum ...

Tình thương yêu, trân quý Hội Dòng có từ lâu đời trên đất Việt ngày hôm nay được thể hiện cách thân tình. Nhiều đoàn khách từ Sài Gòn, Đồng Nai đã đổ về mảnh đất Cái Nhum để chung chia niềm vui với Hội Dòng.

Đức Ông Barnabê đã có mặt từ rất sớm với Hội Dòng để chung chia niềm vui hôm nay, cả Đức Cha Phêrô cũng vậy. Dù bận bịu nhiều việc nhưng Đức Cha không quản ngại đến với Hội Dòng.

Trước giờ Lễ, thành viên của Gia Đình Ái Hữu Cái Nhum có giờ sinh hoạt chung và sau đó được xem các dì trình diễn những tiết mục múa hết sức đặc sắc. Không chỉ xem như xem những vở tuồng ngoài đời nhưng được các dì hướng lên lòng trí cầu nguyện.

9 g 45 phút, cộng đoàn cùng lắng nghe ý nghĩa hết sức đặc biệt của Thánh Lễ hôm nay. Sau đó, một hồi kèn trổi lên để đón đoàn đồng tế.

Cộng đoàn cùng hướng về cuối Lễ Đài để đón đoàn đồng tế.

Chủ tế Thánh Lễ đặt viên đá xây dựng Nguyện Đường của Hội Dòng là Đức Giám Mục Phêrô Huỳnh Văn Hai. Cùng đồng tế với Đức Cha Phêrô có Đức Ông Barnabê Tổng Đại Diện, Cha Quản Hạt, Cha Tuyên Úy, quý Cha trong và ngoài giáo phận Vĩnh Long, quý tu sĩ nam nữ, cộng đoàn trong và ngoài giáo phận và quý ân nhân xa gần của Hội Dòng.

Đức Cha Phêrô ngỏ chút tâm tình ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa của Thánh Lễ đặt viên đá xây dựng Nguyện Đường hôm nay.

Trong bài chia sẻ, cũng rất ngắn nhưng gói ghém đầy đủ ý nghĩa của Thánh Lễ hôm nay. Phụng vụ Thánh Lễ hôm nay Giáo Hội mừng kính hai Thánh Simon và Giuđa tông đồ. Đức Cha gợi lại cho cộng đoàn cùng nhìn lại chân dung của hai vị thánh đặc biệt này và gợi lại nền tảng của Hội Thánh được xây dựng trên nền tảng các tông đồ. Đức Cha gợi ý Hội Thánh xây trên các tông đồ và ngôi nguyện đường này được xây lên để dâng kính Chúa để các nữ tu cùng nhau cầu nguyện, dâng Thánh Lễ, gặp gỡ Chúa qua Bí Tích Thánh Thể... nuôi dưỡng đời sống đức tin, khấn dòng ...

Các chị em phải quý trọng nhà thờ, nhà thờ mà các chị em đây sẽ xây dựng với sự cộng tác của nhiều vị ân nhân ... nhà thờ xây dựng bằng đá là phương tiện hữu ích, nhà thờ vật chất này là dấu chỉ của ơn cứu chuộc. Tất cả chúng ta và đặc biệt quý nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum tạ ơn Chúa đã cho mảnh đất này để xây nhà thờ. Hãy cảm tạ Chúa đã cho phương tiện xây dựng nhà thờ, cảm ơn ân nhân xa gần ít nhiều góp công góp của xây dựng nhà thờ. Xin Chúa chúc lành cho ân nhân, cho tất cả những người cộng tác xây dựng và cho tất cả anh chị em chúng ta đây.

Kết thúc bài chia sẻ là nghi thức làm phép xây dựng diện tích xây dựng Nguyện Đường và làm phép viên đá xây dựng Nguyện Đường.

Kế đến là lời nguyện tín hữu và dâng lễ vật.

Trước khi cộng đoàn nhận phép lành cuối Lễ, chị Tổng Phụ Trách có đôi lời cảm ơn Đức Cha Phêrô, Đức Ông Barnabê, Cha tuyên úy, Cha Quản Hạt, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, quý thành viên của Gia Đình Ái Hữu Cái Nhum, quý ân nhân xa gần và toàn thể cộng đoàn, họ đạo Cái Nhum, ban kèn ...

          Sau Thánh Lễ, cộng đoàn cùng chia vui với Hội Dòng bằng bữa cơm hết sức thân tình.

          Được biết Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum đã hiện diện trên đất Việt hơn 250 năm. Dẫu rằng hiện diện rất lâu nhưng rồi cơ sở vật chất có thể nói rằng còn thiếu thốn hay không dám nói rằng còn rất thiếu thốn về rất nhiều mặt. Có thể nói nhiều Hội Dòng là hội dòng “con” của Cái Nhum nhưng đã vượt trội về nhân sự và cả về cơ sở vật chất. Chính vì thế, xin mọi người hãy hướng về Cái Nhum, cầu nguyện nhiều cho Mến Thánh Giá Cái Nhum cũng như xin thương chia sẻ cho Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum nhiều hơn nữa để Cái Nhum sớm hoàn thành Ngôi Nguyện Đường như lòng Chúa mong ước cũng như giúp cho Cái Nhum ngày thêm phát triển.

          Xin cứ “hãy đến mà xem” để thấy thực tế nơi một Hội Dòng đã hiện diện lâu năm nhưng vẫn còn rất khiêm tốn, khiêm tốn về nhân lực và cơ sở vật chất nữa. Xin thương cầu nguyện và chia sẻ cho Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum thật nhiều
img0002
img0013
img0016123
img0032
img00331
img0035
img00401
img0065

img0092
img0095
img0142
img0145
img0147
img0148
img0149
img0150

img0152
img0153
img0154
img0160
img0161img0163

img0165
img0166
img0169
img0177

img9987
img99871

img99901 

          

2720    30-10-2017