Sidebar

Thứ Tư
19.06.2024

Hội Dòng MTG Cái Mơn: Lễ Thánh Hiến và Tạ Ơn ngày 17/6/2022

image012

Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng” (Hs 11,4)

Qua bao tháng ngày chấp nhận mọi tôi luyện, thử thách, mang trong trái tim mình ngọn lửa yêu mến nồng nàn, quý dì đã can đảm bước lên khấn hứa giữ trọn tình yêu với Đấng các dì tôn thờ qua ba Lời Khuyên Phúc Âm: Khiết tịnh - Nghèo khó - Vâng phục, để từ nay hết lòng sống cho Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất và sẵn sàng bước đi theo ngài trong Linh đạo Mến Thánh Giá.

Chính vì thế, vào ngày 17/6/2022, Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn đã cử hành Thánh lễ tạ ơn cho 11 chị em Tiên Khấn, 11 chị em Vĩnh Khấn, 7 chị em mừng hồng ân Ngân khánh khấn dòng, 8 chị em mừng hồng ân Kim Khánh khấn dòng và 1 chị mừng Kim Cương khấn dòng. Trong Thánh lễ có sự hiện diện của Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai - Giám mục Giáo phận Vĩnh Long, Đức Ông Barnaba - Tổng đại diện Giáo phận, Quý Cha, Quý Tu sĩ, Quý Ân nhân, Thân nhân, cùng toàn thể quý khách xa gần đã đến hiệp thông với Hội dòng để cầu nguyện cho các khấn sinh.


Đầu lễ
Đức Cha Phêrô ngỏ lời với cộng đoàn, mời cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho quý dì có ngày mừng lễ. Ngài cũng cầu xin Chúa ban ơn trợ lực giúp quý dì chu toàn sứ vụ mà quý dì đã khấn hứa và sắp khấn hứa cùng Chúa.

Trong bài giảng, Đức Cha chia sẻ nhiều về ơn gọi nói chung và cách riêng về ơn gọi Mến Thánh Giá. Tiếp đến, Đức Cha mời gọi “hãy để cho Lời Chúa hướng dẫn chúng ta đi vào niềm vui đích thực của người môn đệ Đức Giêsu trong cuộc đời dâng hiến”. Kết thúc bài giảng, Đức Cha cầu chúc cho các chị em tuyên khấn và mừng kỷ niệm ngày khấn luôn ở gần bên Chúa, ở lại trong tình yêu Chúa để các chị không còn thiếu điều gì nữa mà luôn trung thành dấn bước theo Chúa Giêsu.

Tiếp theo phần phụng vụ Lời Chúa là nghi thức tuyên khấn Lần Đầu và Khấn Trọn Đời của các dì trước mặt Đức Giám mục Giáo phận và cộng đoàn Dân Chúa.

11 chị em tuyên khấn lần đầu được Dì Tổng phụ Trách Anna Nguyễn Thị Thủy xướng tên và giới thiệu với Đức Cha.

Mừng Tiên Khấn Khấn Dòng

1. Anna Nguyễn Thị Kim Huệ

2. Rosa Pham Thị Thủy

3. Anna Huỳnh Thị Diễm My

4. Monica Rcom HGloria

5. Mana Nguyễn Thị Huỳnh Như

6. Anna Võ Thị Kim Thúy

7. Anna Nguyễn Thị Thiên Hương

8. Maria Nguyễn Thị Mai Duyên

9. Maria Lê Thị Trúc Ly

10. Maria Cao Thị Cẩm Giang

11. Terêsa Trấn Thị Huỳnh Như

Kế đến Đức Giám mục thẩm vấn các khấn sinh và đọc lời nguyện khấn sinh; trước sự chứng kiến của Đức Giám mục Phêrô, đại diện Đấng Bản quyền Giáo phận, trong tay chị Tổng phụ trách Anna Nguyễn Thị Thủy, lần lượt các tân khấn sinh quỳ gối tuyên khấn bước theo Chúa Kitô theo linh đạo của Hội dòng. Sau đó, Đức Giám mục làm phép khăn lúp và trao cho các khấn sinh, ngài cũng trao ảnh chuộc tội, sách nguyện Hiến chương và nội quy Hội dòng để các khấn sinh theo đó để giữ lề luật của Hội dòng.

Sau nghi thức tiên khấn là nghi thức vĩnh khấn, chị Tổng phụ trách Anna Nguyễn Thị Thủy giới thiệu các ứng sinh sẽ tuyên khấn trọn đời. Các khấn sinh lần lượt thưa:  “Lạy Chúa, Chúa gọi con, này con đây” và tiến lên cung thánh với niềm xác tín mãnh liệt vào tình yêu dành cho Đấng Chịu Đóng Đinh. Chị em khiêm tốn phủ phục để cảm nghiệm tình yêu Chúa trong thẳm sâu cõi lòng; hành động đó diễn tả một sự chết đi, chết đi với ý riêng, với thế gian và quên đi chính bản thân mình để được thuộc trọn về Chúa.

Mừng Vĩnh Khấn Khấn Dòng

1. Anê Võ Thị Kim Huệ

2. Ysave Nguyễn Thị Thanh hiền

3. Maria Lê Thị Thùy Trang

4. Ysave Nguyễn Thị Phương Anh

5. Anna Đô Thị Hồng

6. Maria Nguyễn Thúy Diễm

7. Maria Nguyễn Thị Quyên

8. Ysave Phạm Thị Diễm Thùy

9. Anna Nguyễn Thị Kim Ngọc

10. Maria Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

11. Maria Nguyễn Thị Bích Chi

Sau Kinh Cầu Các Thánh, các khấn sinh tự nguyện nói lên lời cam kết hiến thân cho Thiên Chúa: sống Khiết tịnh, Khó nghèo, Vâng phục “trọn đời” theo Hiến chương và Nội quy của Hội dòng trước mặt vị đại diện Đấng bản quyền giáo phận và trong tay chị Tổng Phụ trách Anna. Qua lời khấn trọn đời, kể từ nay, chị em đã thuộc trọn về Đức Kitô trong ơn gọi Mến Thánh Giá. Sau lời nguyện thánh hiến, Đức Cha chủ tế làm phép Thánh giá, trao Nhẫn giao ước cho các khấn sinh. Các khấn sinh đón nhận cây Thánh Giá minh chứng tình yêu và giơ cao cây Thánh Giá ấy để suy tôn, kính thờ, như dấu chỉ mời gọi các chị chuyên chú suy niệm và sống mầu nhiệm Thập Giá Đức Kitô mỗi ngày trong suốt cuộc đời.

Cuối cùng là nghi thức gia nhập cộng đoàn. Chị Tổng Phụ trách Anna Nguyễn Thị Thủy đón nhận chị em vừa tuyên khấn trọn đời là thành viên chính thức của Hội dòng với đầy đủ mọi nghĩa vụ và quyền lợi, để cùng nhau chung tay xây đắp Hội dòng ngày một thăng tiến.

Sau đó, 14 chị kỷ niệm 25 năm và 2 chị mừng 50 năm 1 chị mừng 70 năm Khấn dòng tiến lên cung thánh nhắc lại lời khấn. 

Mừng Ngân Khánh Khấn ng:

Dì Maria Mad. Nguyễn Thị Vân

1. Dì Anê Nguyễn Mỹ Hằng

2. Dì Maria Nguyễn Thị Trúc Phương

3. Dì Matta Trần Thị Mạnh

4. Dì Maria Nguyên Thị Thu Vân

5. Dì Matta Nguyễn Thị Huệ

6. Dì Maria Trần Thị Sang

Mừng Kim Khánh khấn dòng

1. Dì Anê Nguyễn Thị Trang

2. Dì Maria Mad. Viên Thị Thanh

3. Dì Maria Mad. Ngô Thị Mến

4. Dì Maria Nguyên Thị Ra

5. Dì Maria Lê Ngọc Thắng

6. Dì Maria Nguyễn Kim Thủy

7. Dì Anna Nguyễn Thị Đê

8. Dì Ysave Phạm Thị Kỷ

Mừng Kim Cương Khấn dòng:

Dì Ysave Nguyễn Thị Dung

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể một cách sốt sắng.

Để tỏ lòng biết ơn, trước khi kết thúc Thánh Lễ, Chị Tổng Phụ trách Anna Nguyễn Thị Thủy đã thay lời cho Hội Dòng và các khấn sinh dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, và nói lên tâm tình tri ân Đức Cha Phêrô, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân và quý khách đã đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các khấn sinh hôm nay. Đặc biệt Chị cám ơn quý ông bà cố đã sẵn sàng dâng hiến những người con yêu dấu của mình cho Thiên Chúa qua Hội Dòng.

Xin cho Ân sủng và ơn huệ thiêng liêng của Chúa Thánh Thần mà các Khấn sinh nhận được hôm nay giúp các chị trung tín và nhiệt tâm dấn bước trên con đường các chị đã chọn. Đồng thời trở nên những gương mẫu sống nghèo khó và từ bỏ trong thinh lặng, sống thanh khiết và chân thành, sống quên mình trong tuân phục, tất cả những điều ấy trở nên lời chứng hùng hồn cho con người trong thế giới hôm nay.

image1123
image212
image3123
BBT WVL

1901    21-06-2022