Sidebar

Thứ Sáu
24.05.2024

Hướng dẫn để bớt kiêu ngạo

 

 

Kiêu ngạo đầu độc tâm hồn. Nhận thức được sự trầm trọng của tính kiêu ngạo là bước khởi đầu, nhưng điều rất quan trọng là làm sao thoát vòng kiềm tỏa của tội này. Đây là 6 lời khuyên đơn giản để giúp nhau thắng “mối tội đầu” này.

 

Sách nói: “Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo” (Gc 4, 6). Thánh Jean Cassien ghi nhận sự chống lại Chúa không có ở các tội khác: “Vì thế tội lớn nhất là tội kiêu ngạo, tội xứng đáng là đối thủ không phải của thiên thần, cũng không phải với các đức hạnh khác, nhưng là tội chống Chúa!”. Và quả vậy, “tội kiêu ngạo tấn công đến chính Chúa” và điều quan trọng là phải chống lại nó.

 

1- Mong muốn khiêm nhường

 

Chúng ta đẩy lui kiêu ngạo bằng chuyện trái ngược với nó: tính khiêm nhường. Chúng ta có được đức tính này nhờ một chuỗi các hành vi nhỏ. Nhưng sự sỉ nhục xấu nhất – mà cũng hoành hành nhất – chính là sự sỉ nhục mà chúng ta không chọn…

 

2- Trở nên quen thuộc với Chúa

 

Điều này có thể làm bằng nhiều cách: là người “nhai đi nhai lại” lời Chúa (Ga 15, 3), làm việc thờ phượng trong thinh lặng và nhưng không, đơn giản là ở với Chúa, không nói gì, không làm gì…

 

3- Trau dồi đức tính kín đáo

 

Cố gắng không gây chú ý và học để cho trong kín đáo, không ai biết (Mt 6, 1-4). Chúng ta hãy nói mỗi ngày một lần. Nếu khi đi chơi với bạn bè, bạn có khuynh hướng rộng rãi với họ thì cũng nên rộng rãi với người nghèo khi bạn ở một mình.

 

4- Chấp nhận các cảm xúc của mình và biết cách tự cười mình

 

Người độc lập muốn kiểm soát tất cả, trước hết chúng ta nên học lệ thuộc vào mình, nhất là vào cơ thể và vào cảm xúc của mình.

 

5- Biết mình mắc nợ

 

Người độc lập có thể từ từ đi vào trong sự lệ thuộc bằng khen ngợi, có nghĩa là biết ơn tất cả những gì mình được nhận.

 

6- Không có gì do tự chính mình

 

Theo hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô, cho đời sống mình (tiền bạc, thì giờ, tình bạn, tình yêu..v.v.) để nâng giá trị cuộc sống của người khác.

 

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

728    04-12-2019