Sidebar

Thứ Hai
04.12.2023

Khấn dòng mùa Covid

Giữa lúc thế giới còn đang hoang mang vì đại dịch Covid – 19 tàn phá sức khỏe và de đọa sinh mạng con người, với bao lo lắng vì một nền kinh tế bấp bênh, vẫn còn đó những cánh cửa mở rộng đón nhận những niềm vui siêu nhiên, những phúc lành mà Thiên Chúa luôn tuôn ban trào tràn trên nhân loại qua những tâm hồn quảng đại đáp trả tình yêu của Đấng chịu treo trên Thập Giá, vâng:

Có một cuộc tình mang tên Thập Giá,

Mãi muôn đời Tình Ấy vẫn thiết tha,

Và chờ mong được những lời đáp trả,

Để Thập Hình Cứu Rỗi được nở hoa.

Tiếng gọi từ Thập Giá ấy đã được 3 chị em Tiên khấn, 6 chị em Vĩnh khấn của Hội dòng hôm nay đáp trả bằng chính đời sống hiến dâng qua lời tuyên khấn với Đấng chị em tôn thờ. Dẫu rằng các chị nhận ra mình chẳng đáng gì, vô cùng bất xứng và nhỏ nhoi, và dẫu rằng Thiên Chúa đã biết rõ rằng thân phận con người mỏng manh hèn yếu, nhưng Người vẫn nói với các chị qua lời ngôn sứ Hosé: “Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng” (Hs 11,4).  Bằng việc khấn giữ ba Lời Khuyên Phúc Âm, các Chị sẽ thưa lên bằng cả cuộc sống lời “Xin Vâng” liên lỉ để chết đi cho thế gian và để chu toàn Thiên Ý. Từ đây, các chị đặt chân mình vào dấu chân của Thầy Chí Thánh để tiếp tục bước đi trong Linh đạo Mến Thánh Giá bằng “Tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình” … (Ga 15,13)      

Hội Dòng cũng xin được nói lên niềm hân hoan vui mừng của 3 chị em mừng Ngân Khánh, 6 chị em mừng Kim Khánh, và 2 chị em mừng Ngọc Khánh khấn dòng. Chúng con xin dâng lên Chúa những năm dài dâng hiến của chị em chúng con, những người đã trải qua biết bao thăng trầm cuộc sống, nhưng vẫn cảm nhận tình thương Chúa luôn trào tràn, để rồi sung sướng xác tín một lần nữa rằng mình đã thuộc trọn về Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, là của lễ thiêng liêng tiến dâng Chúa.  Ước mong Chúa vui lòng chấp nhận và giúp chị em luôn trung thành với Giao Ước Tình Yêu, và quảng đời còn lại xin ân tình Ngài luôn đỡ nâng, che chở để chị em vững bước theo chân Chúa đến cùng.

Như Mẹ Maria là người nữ tu đầu tiên đã được gọi bằng tên mới “Đấng Đầy Ân Phúc” thì những Chị em mừng Lễ hôm nay cũng được mang tên là “Bạn Tình Chúa Kitô”, Nguyện xin Mẹ luôn gìn giữ và nâng đỡ phù trì, để chị em luôn xứng đáng với Đấng Tình Quân Chí Thánh, con yêu của Mẹ.
img3646optimized1img3659optimizedimg3661optimizedimg3664optimizedimg3665optimizedimg3667optimizedimg3669optimizedimg3671optimizedimg3673optimizedimg3682optimizedimg3686optimizedimg3694optimizedimg3696optimizedimg3712optimizedimg3714optimizedimg3715optimizedimg3721optimizedimg3726optimizedimg3739optimizedimg3747optimizedimg3757optimizedimg3761optimizedimg3763optimizedimg3767optimizedimg3771optimizedimg3780optimizedimg3781optimizedimg3790optimizedimg3796optimizedimg3800optimizedimg3801optimizedimg3805optimizedimg3809optimizedimg3811optimizedimg3888optimizedimg3906optimizedimg3929optimized

2391