Sidebar

Thứ Bảy
02.12.2023

“Khoảnh khắc trên đường đến Damascus” của Thánh Phaolô được trình bày trong nghệ thuật

stp0
 Public Domain


Cuộc 
biến đổi chớp nhoáng của Saolô từ kẻ bắt bớ các Kitô hữu thành Thánh Phaolô, nhà truyền giáo lừng lẫy, như được miêu tả bởi các nghệ sĩ đại tài.

Khi chúng ta nghĩ về cuộc biến đổi của Saolô, người đã bắt bớ các Kitô hữu, thành Thánh Phaolô Tông đồ và nhà truyền giáo vĩ đại, chúng ta thường hình dung Phaolô bị sét đánh ngã ngựa - nhờ bức tranh nổi tiếng của Caravaggio, “Cuộc biến đổi của Thánh Phaolô” (The Conversion of Saint Paul).

Khi miêu tả cảnh tượng như thế, Caravaggio và các nghệ sĩ khác đã dùng đến một chút yếu tố tự do mang tính nghệ thuật để áp dụng cho bức tranh này, vì không chỗ nào trong Kinh Thánh đề cập đến việc Phaolô đang cưỡi ngựa thì bị mù trên đường đến Damascus (Đa-mát).

Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng trong khi đang trên đường đi “tìm kiếm bất cứ người nam hay người nữ nào theo Đạo, để “xiềng xích họ mà giải về Giêrusalem, thì Phaolô nhìn thấy một luồng ánh sáng (Công vụ Tông đồ, chương 9):

Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: Saolô, Saolô, tại sao ngươi bắt bớ Ta?

Ông nói, Thưa Ngài, Ngài là ai?” Người đáp: “Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ. Bây giờ hãy đứng dậy và đi vào thành, người ta sẽ bảo cho ngươi biết điều ngươi phải làm.”

Dưới đây là “khoảnh khắc trên đường đến Damascus của Thánh Phaolô được trình bày trong nghệ thuật

1. Caravaggio (1571–1610), The Conversion of Saint Paul, 1600, Odescalchi Balbi Collection, Rome

stp1
 Public Domain


2. Conversion on the Way to Damascus (1601), by Caravaggio, Santa Maria del Popolo, Rome

stp2
 Public Domain


3. The Conversion of Saint Paul Bartolome Esteban Murillo, 1675-1682, Museo del Prado

stp3
 Public Domain


4. The Conversion of Saul, fresco by Michelangelo, 1542–1545, Cappella Paolina, Vatican Palace, Vatican City

stp4
 Public Domain


5. The Conversion of Saint Paul, Luca Giordano, c. 1690,Musée des Beaux-Arts de Nancy

stp5
 Public Domain


6. Conversion of Saul, Guido Reni, Escorial

stp6
 Public Domain


7. The Conversion of Saint Paul, Benvenuto Tisi (1481-1559), Yale University

stp7
 Public Domain


8. The Conversion of Saint Paul, Francesco Mazzola, 1528, Kunsthistorisches Museum, Vienna

stp8
 Public Domain


9. The Conversion of Saul, Lucas Cranach the Younger (1515-1586); Germanisches Nationalmuseum

stp9
 Public Domain


Tác giả: Zelda Caldwell - Nguồn: Aleteia (25/01/2019)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

512