Lạy Chúa Giêsu là Đấng yêu thương các trẻ nhỏ/ xin Chúa giúp chúng con ăn ở ngoan ngoãn trong sạch / khiêm nhường/ để được đẹp lòng Chúa

 

Lạy Chúa Cha nhân từ, / Đấng toàn năng hằng hữu, / Chúa đã tạo dựng loài người giống hình ảnh Chúa,/ Và sai Con Chúa xuống thế làm người cứu chuộc chúng con.

 

Lạy Chúa Giêsu là Linh Mục đời đời / Chúa đã dùng tay các vị Giám Mục / mà thông ban bảy Ơn Thánh Thần Chúa / để thánh hóa các Linh Mục / Chúa là mẫu gương độc nhất và sáng tỏ cho hàng Linh Mục noi theo

 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, / Chúa đã sống tuổi trẻ như chúng con, / Và đã gọi ngay nhiều người trẻ đến ở với Chúa. / Khi Chúa vào đời, / Chúa cùng họ rảo hết các xóm làng, / Trèo lên những ngọn núi cao, / Nhiều lần gặp sóng gió trên biển hồ.

 

Lạy Thánh Gia Nazareth , / Là gương mẫu của đời sống thánh thiện, / Công bình và yêu thương. / - Xin cho gia đình chúng con trở nên nơi đào tạo nhân đức / Trong hiền hoà, phục vụ và cầu nguyện

 

Lạy Chúa, là Cha rất nhân từ / Vì yêu thương nhân loại / Chúa đã ban Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô, / Sinh ra trong một dòng tộc nhân loại. / Mạc khải cho chúng con biết / Chúa là Cha chung của tất cả chúng con

 

Lạy Mẹ Maria, / Xin cho chúng con luôn sống theo mẫu gương của Mẹ, / Trong sự hiệp thông mật thiết với Chúa

 

1