Sidebar

Thứ Ba
18.06.2024

Kinh ông thánh Giuse bầu cử.


 6
Kinh ông thánh Giuse bầu cử
Kinh ông thánh Giuse bầu cử
 
                          
                            
 
Bản gốc (bên dưới là bản sửa một số từ ngữ cho hợp với văn phong hiện nay): Lạy ơn ông thánh Giuse. Chúng con chạy đến cùng Người, trong cơn gian nan chúng con mắc phải. Chúng con đã kêu van cùng Rất Thánh Đức Bà là Đấng đã làm Bạn cùng Người, phù hộ gìn giữ chúng con, thì chúng con cũng lấy lòng trông cậy cho vững vàng, mà xin Ông Thánh Giuse bầu cử cho chúng con như vậy.   

Chúng con xin vì nhân đức kính mến, mà Người làm Bạn cùng Rất Thánh Đồng Trinh là Mẹ Chúa Trời, và là Đấng chẳng mắc phải tội tổ tông truyền, cùng vì lòng thương Người đã ẵm lấy Đức Chúa Giêsu, thì chúng con xin Ông Thánh Giuse ghé mặt lại mà thương đến Hội Thánh, là phần sản nghiệp Đức Chúa Giêsu đã lấy Máu Thánh mình mà chuộc. Lại xin Người dùng sức mạnh thiêng liêng và quyền phép Người, mà giúp đỡ những sự chúng con còn thiếu thốn.

Lạy Đấng đã coi sóc Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà cho cẩn thận, thì chúng con xin Người bênh vực con cái Đức Chúa Giêsu đã chọn. Lạy Cha rất thương yêu! Chúng con xin Người cất mọi sự dối trá cùng mọi tội lỗi, cho chúng con khỏi mắc phải những sự ấy. Lạy Đấng rất mạnh đang ở trên trời hay gìn giữ chúng con, xin Người dủ lòng thương mà che chở chúng con đang khi chiến trận cùng kẻ thù tối tăm là các ma quỉ. Như xưa Người đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi cơn hiểm nghèo thế nào, thì rày chúng con cũng xin Người cứu chữa lấy Hội Thánh, cho khỏi các mưu kế giặc thù, và các sự gian nan khốn khó như vậy, cùng xin Người hằng bầu cử cho chúng con được bắt chước Người, và trông cậy vì quyền thế Người, cho được giữ đạo cho trọn, cùng được chết lành, và được hưởng phúc vô cùng trên thiên đàng. Amen.

[1]Việc tôn sùng thánh cả Giuse chỉ được phổ biến trong toàn Giáo hội từ thế kỷ 19 đến nay. Khởi đầu từ thời Đức Giáo hoàng Piô IX (1846-1878), ngài đã lập lễ kính thánh Giuse vào ngày 19/03 hằng năm và tôn phong thánh Giuse làm quan thầy Giáo hội ngày 08/12/1870. Đến thời Ðức thánh Giáo hoàng Gioan XXIII (1958-1963), ngài đã ghi tên thánh Giuse vào trong Kinh nguyện Thánh Thể I và ngài đặt thánh Giuse làm quan thầy Công đồng chung Vaticano II. Ngài viết: "Không vị thánh nào trên trời mà tôi có thể phó thác Công Ðồng cho một cách tốt hơn là thánh Giuse, vị đứng đầu thánh gia Nagiaret và là quan thầy toàn Giáo hội." Suốt đời Ðức thánh Giáo hoàng Gioan XXIII, ngài luôn lấy thánh Giuse là điểm tham khảo thiêng liêng chắc chắn của ngài. Ngày 17/3/1963 trước lễ thánh Giuse hai ngày, ngài nói: "Thánh Giuse, bạn trung thành lo lắng của Đức Maria, Ðấng đã gìn giữ Chúa Giêsu trong lúc Người sống ở trần gian và từ trời luôn luôn che chở Nhiệm Thể của Người là Hội Thánh, cùng với lời cầu nguyện đầy tin tưởng, tôi phó thác các lo lắng hiện tại và tương lai của việc quản trị Giáo hội cho ngài."  Từ đó đến nay, thánh Giuse thường được chọn làm bổn mạng các giáo xứ, các Đại chủng viện, các trung tâm lớn, các giáo phận, các Hội thánh địa phương,

Trong kho tàng kinh đọc của Giáo hội có Kinh khấn thánh Giuse, kinh này thường thì các cá nhân và các gia đình dùng để khấn, để xin các ơn cần thiết cho mình cũng như cho gia đình. Bên cạnh đó, kho tàng ấy cũng có Kinh thánh Giuse bầu cử, kinh này thường dành để cầu xin cho Giáo hội.

Noi gương thánh Giáo hoàng Gioan XXIII, hôm nay trước lễ thánh Giuse hai ngày, chúng ta cùng đọc và gẫm suy Kinh thánh Giuse bầu cử, để xin thánh Giuse bổn mạng phù hộ cho Giáo hội Việt Nam.

Mở đầu lời kinh là lời tạ ơn thánh Giuse vì ngài là vị bác sĩ cao tay, là quản gia đầy yêu thương, là Đấng trung gian quyền thế trước tòa Chúa. Giáo hội vẫn luôn chạy đến để khấn cầu ngài trong các cơn gian nan, thử thách: “Tạ ơn thánh Giuse. Trong cơn gian nan, chúng con chạy đến cùng ngài.”

Lý do khiến mọi người chúng ta luôn chạy đến cùng thánh Giuse mà lời kinh nêu lên, đó là bởi vì ngài làm bạn cùng Đức nữ trinh Maria rất thánh và là cha nuôi Chúa cứu thế. Ngài được Chúa chọn để cộng tác vào công trình Cứu Chuộc của Chúa. thánh Bênađinô Xiêna[2], đã nói:
“Nếu bạn muốn nói đến vị thế của thánh Giu-se trong Hội thánh Đức Ki-tô, thì không phải thế này sao: thánh nhân chính là con người được tuyển chọn, con người đặc biệt. Nhờ có thánh nhân đứng bảo lãnh mà Đức Ki-tô đã vào trần gian một cách hợp pháp và đàng hoàng? Vậy nếu toàn thể Hội thánh mắc nợ Đức Mẹ Đồng Trinh, vì nhờ Mẹ mà Hội thánh được đón nhận Đức Ki-tô, thì sau Đức Mẹ, thánh Giu-se phải được Hội thánh biết ơn và tôn sùng hơn hết.”

Nội dung lời kinh là lời cầu xin: trước hết là xin thánh Giuse thương đến Hội thánh, là phần sản nghiệp Đức Chúa Giêsu đã lấy Máu Thánh mình mà chuộc”; thứ đến là xin thánh Giuse giúp đỡ, coi sóc và bênh vực Hội thánh”; rồi xin “ngài cất mọi sự dối trá cùng mọi tội lỗi” để chúng con là thành phần của Hội thánh khỏi vướng phải những sự ấy; “xin ngài che chở chúng con khỏi các kẻ thù cám dỗ, cùng xin ngài cứu giúp Hội thánh”; cuối cùng “xin ngài hằng bầu cử cho chúng con được bắt chước ngài, và trông cậy vì quyền thế ngài, để chúng con giữ đạo cho trọn, được chết lành, và được hưởng phúc vô cùng trên thiên đàng.”

Lời kinh dạy ta những lời nguyện xin, không phải là những lời cầu xin cho riêng mình mà là cho Hội thánh là thân thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô. Hội thánh ấy tinh tuyền thánh thiện ở đời này và có cùng đích vĩnh cửu ở đời sau.

Là thành phần của Hội thánh, mỗi người chúng ta hãy năng chạy đến với thánh Giuse, hãy năng đọc Kinh thánh Giuse bầu cử để xin ngài gìn giữ chở che Hội thánh và độ trì cho từng người chúng ta.

Lạy Chúa, Chúa đã giao phó Ðức Giê-su cho thánh cả Giu-se, và thánh nhân đã trung thành gìn giữ trong giai đoạn đầu của công trình cứu độ. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà ban cho Giáo hội biết luôn luôn cộng tác với Ðức Giê-su để hoàn tất công trình Người đã khởi đầu. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen Minh Thùy     
 
11515    18-03-2019