Sidebar

Thứ Hai
02.10.2023

Kinh Thiên Thần Bản Mệnh


 

 

Thánh Ba-si-li-ô cả đã khẳng định: “Mỗi tín hữu có một Thiên Thần ở bên cạnh để che chở và dẫn dắt trên đường dẫn tới sự sống đời đời.”[1] Giáo lý Hội thánh Công giáo cũng dạy: Chúa ban cho mỗi người một Thiên thần Bản mệnh ngài gìn giữ và cầu bầu cho chúng ta từ khi chúng ta sinh ra cho đến lúc chết đi như lời tác giả các Thánh vịnh đã nói: “Người truyền cho thiên sứ, giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.”[2] Như vậy, khẩn cầu các Thiên thần Bản mệnh cho mình và cho người khác là việc tốt lành và hợp lý.

Mẹ Hội thánh dạy ta khẩn cầu với các ngài bằng lời kinh sau đây: Con thân Đức thánh Thiên thần, tính thiêng liêng sáng láng, con cám ơn Đức thánh Thiên thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỷ. Đức thánh Thiên thần là thầy con, mở lòng cho con biết được đạo thánh Chúa trời đất. Vì vậy con cầu cùng Đức thánh Thiên thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỷ dữ cám dỗ được con. Con lạy Đức thánh Thiên thần, khẩn nguyện cho con thông minh sáng láng, giữ mười sự răn, chừa mọi sự dữ, đến khi con lâm chung, xin cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và thánh Thiên thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen

Trong mọi lời cầu nguyện, lời đầu tiên và cũng là lời tốt đẹp nhất, chắc hẳn phải là lời cảm ơn: Con cảm ơn Đức thánh Thiên thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỷ. Đức thánh Thiên thần là thầy con, mở lòng cho con biết được đạo thánh Chúa. Lời kinh dạy ta biết cảm ơn về hai điều lớn lao mà chúng ta được lãnh nhận trong đời đó là: cảm ơn Thiên thần Bản mệnh đã gìn giữ ta từ ngày ta chào đời cho đến hôm nay; cảm ơn vì ngài là thầy giúp ta nhận biết có sự hiện diện của Chúa và tin theo Người.

Sau lời cảm ơn, chúng ta tiếp tục cầu xin để Thiên thần Bản mệnh giúp ta trung thành theo Chúa và để ta sống đẹp lòng ChúaXin Thiên thần Bản mệnh giữ con ban ngày, coi sóc con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỷ dữ cám dỗ được con. Lời kinh cho ta một niềm tin, Chúa cho Thiên thần Bản mệnh luôn bảo vệ ta khỏi những điều xấu. Khi ta gặp cám dỗ, các Thiên thần Bản mệnh ở bên cạnh. Các ngài khuyên nhủ ta, giúp chúng ta nhận ra và chống lại cám dỗ. Mặc dù chúng ta không nhìn thấy các ngài, nhưng chúng ta vẫn có thể nghe được tiếng các ngài nếu ta thành tâm cầu khấn.

Thánh Giê-rô-ni-mô thành Nys-sa đã nói: "Chúa biết ác tâm của các thần dữ đang tìm cách ngăn trở không cho ai vào chỗ mà chúng đã mất trên trời, nên Chúa ban cho mỗi người chúng ta một Thiên thần Bản mệnh, để chống lại các nỗ lực của chúng." Chúng ta xin cho mình được ơn trở nên ngoan ngoãn, biết lắng nghe và làm theo tiếng của “người bạn đồng hành” là Thiên thần Bản mệnh, để ta có thể: “Giữ mười điều răn, chừa mọi sự dữ…”; để ta không đánh mất ân sủng mà Thiên Chúa nhân lành đã ban như các thần dữ xưa kia.

Và lời kinh cầu xin cuối cùng là đến khi chết, xin cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và thánh Thiên thần muôn đời. Đó là hạnh phúc mà Chúa đã trao cho các Thiên thần Bản mệnh gìn giữ để ta đạt được.

Ước gì lời kinh khơi dậy nơi chúng ta lòng cung kính, đem lại cho chúng ta lòng sùng mộ, và truyền đạt cho chúng ta niềm tin tưởng lớn lao dành cho các Thiên thần Bản mệnh. Cung kính vì sự hiện diện của các ngài, sốt sắng vì lòng nhân từ của các ngài, tin tưởng vì được các ngài bao bọc chở che. Vì các ngài hiện diện không chỉ với chúng ta mà còn hiện diện vì chúng ta… Vậy, chúng ta hãy tỏ lòng sùng mộ và biết ơn đối với các Thiên thần đã bảo vệ chúng ta. Chúng ta hãy yêu mến các ngài để đền đáp, hãy tôn kính các ngài hết sức cho phải đạo.[3]

Lạy Chúa là Ðấng an bài mọi sự cách tuyệt vời, Chúa sai các thiên thần đến gìn giữ chúng con. Xin ban cho chúng con đời này được các ngài luôn bênh vực che chở, và đời sau được cùng các ngài hưởng phúc vinh quang.

 Minh Thùy

9062