Sidebar

Thứ Bảy
02.12.2023

Kinh Tin Kính Tin Đức Chúa Thánh Thần

Kinh Tin Kính - Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần* 
Kinh Tin Kính dạy chúng ta tuyên xưng về Ngôi Ba Thiên Chúa rằng: Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Ðấng ban sự sống, Người bởi Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Khi đọc lời kinh này với lòng tin, chúng ta được thông hiệp với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, và cũng được thông hiệp với toàn thể Hội Thánh.[1]

 “Tin kính Đức Chúa Thánh Thần nghĩa là thờ phượng Ngài là Thiên Chúa như thờ phượng Chúa Cha và Chúa Con, vì Ngài là một trong Ba ngôi, đồng bản tính với Chúa Cha và Chúa Con. Ngài đến trước nhất để khơi dậy đức tin của chúng ta, giúp chúng ta đón nhận nguồn sự sống mới là "nhận biết Chúa Cha và Ðấng Cha đã cử đến là Ðức Giê-su Ki-tô" (Ga 17,3). 

“Tin kính Đức Chúa Thánh Thần nghĩa là tin rằng Chúa Thánh Thần đến trong lòng chúng ta, để đưa dẫn chúng ta đến nhận biết Thiên Chúa là Cha trên trời. Đồng thời, với sự trợ giúp của Ngài, tương quan giữa chúng ta và Chúa Giêsu được đổi mới. Và một khi tương quan giữa chúng ta và Chúa Giêsu được đổi mới, cuộc sống của chúng ta cũng sẽ đổi mới. Thánh Basiliô Cả - Giám Mục đã nói: “Nhờ Chúa Thánh Thần, các tâm hồn được nâng cao, kẻ yếu đuối được cầm tay dẫn dắt, người đang tiến tới được nên hoàn thiện… Và cũng như những vật thể trong suốt sáng ngời, khi gặp tia sáng liền trở nên rực rỡ lạ lùng và tự mình tỏa ra một luồng sáng chói lọi, thì các tâm hồn mang Chúa Thánh Thần và được Chúa Thánh Thần chiếu soi, cũng trở nên những con người sống theo Chúa Thánh Thần và chuyển thông ân sủng đến những người khác.”

“Tin kính Đức Chúa Thánh Thầncũng có nghĩa là tin chúng ta được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, để chúng ta có thể thay đổi bộ mặt thế giới.
[2] “Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta đến với người khác, đốt lên trong chúng ta lửa bác ái, làm cho chúng ta nên người được sai đi loan truyền tình yêu Chúa.[3]Bởi vì, các hoa quả của Chúa Thánh Thần luôn là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ.[4] 

“Tin kính Đức Chúa Thánh Thầncòn có nghĩa là tin Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong Hội thánh. Ngài xây dựng Hội thánh. Ngài thúc đẩy Hội thánh và nhắc nhớ Hội thánh về sứ mạng của mình. Ngài kêu gọi nhiều người phục vụ Hội thánh, và ban cho họ nhiều ơn cần thiết.
[5]Trong suốt chiều dài lịch sử, Hội thánh vẫn đứng vững và đã có vô số các thánh ở mọi thời - thuộc mọi nền văn hóa, chỉ ngần ấy thôi cũng là những bằng chứng cho biết Chúa Thánh Thần vẫn luôn hiện diện. Chính Ngài duy trì toàn thể Hội thánh trong sự thật, và dẫn dắt Hội thánh hiểu biết Thiên Chúa sâu sắc hơn. 

Thánh Augustinô đã nói: Trong đời tôi, Chúa Thánh Thần luôn mở lòng tôi đón nhận Thiên Chúa. Người dạy tôi cầunguyện, và giúp tôi thực hành bác ái với tha nhân.
[6]Ngài là vị khách thầm lặng của hồn tôi. Muốn cảm nghiệm được Ngài có mặt, cần phải thinh lặng. 

“Tin kính Đức Chúa Thánh Thầnlà tin nhận sự giúp đỡ của Ngài, khiến chúng ta nhìn ra những sai lầm và sửa lại những thiếu sót. Tuy nhiên, Ngài không những chỉ vạch ra cho chúng ta thấy những nẻo đường sai trái, mà còn hướng dẫn chúng ta, giúp chúng ta đi trên con đường công chính. Ngài không chỉ giúp chỉnh đốn lại những lỡ lầm quá khứ, nhưng Ngài còn nâng đỡ và thánh hóa bước đường hiện tại, đồng thời Ngài cũng định hướng tương lai cho mỗi người chúng ta. Hãy tin rằng, khi cuộc hành trình của chúng ta trở nên hiểm trở, gồ ghề, Chúa Thánh Thần sẽ củng cố chúng ta; khi bước đi của chúng ta trở nên nặng nề và kiệt sức, Chúa Thánh Thần sẽ nâng đỡ chúng ta. Vậy thì còn ngại ngần gì mà chúng ta không vững tin vào Ngài.

Lạy Chúa Thánh Thần, thế giới hôm nay còn nhiều người chưa tin nhận và liên kết mật thiết với Ngài. Vì thế, họ sợ sự thật và chưa được biết Sự Thật toàn vẹn là Chúa Giêsu. Xin biến đổi tâm trí chúng con giúp chúng con sửa đổi bản thân, biết khiêm tốn để Ngài hướng dẫn sống theo Sự Thật và ơn công chính, biết tìm kiếm những điều thiện hảo, biết làm chứng về sự hiện diện của Chúa là Sự Thật, và can đảm đầy lùi bóng tối của tội lỗi, sa đoạ và bất công. Amen
 

[1] GL HTCG 197.
[2] Youcat VN số 113, GLHTCG số 683-686.
[3]ĐTC Bênêđictô XVI, về Chúa Thánh Thần, 20/7/2007.
[4] Ga 5,22.
[5] Youcat VN số 119, GLHTCG số 733-741, 747.
[6] Youcat VN số 120, GLHTCG số 738-741
1009