Sidebar

Thứ Tư
28.02.2024

Kinh Tin Kính - Tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền*

Kinh Tin Kính 
Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện,
công giáo và tông truyền 

Một trong các điều mà đức tin của người Công giáo phải tuyên xưng đó là mầu nhiệm Hội thánh. Khi đọc Kinh Tin kính của các Tông đồ chúng ta tuyên xưng: "Tôi tin có Hội thánh hằng có ở khắp thế này...Còn khi đọcKinh tin kính Nicea thì chúng ta tuyên tín: "Tôi tin Hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.Hai lời kinh cho chúng ta hiểu thêm về mầu nhiệm và các đặc tính của Hội thánh.


Hội thánh là dân Thiên Chúa, gồm những người tin theo Chúa Kitô, được chính Thiên Chúa kêu gọi và quy tụ từ khắp thế gian.[1] Hội thánh ấy đã được Thiên Chúa chuẩn bị trong lịch sử dân Israel, được Đức Ki-tô thiết lập trên nền các tông đồ, và Chúa Thánh Thần thánh hóa.[2] Hội thánh ấy là màu nhiệm, là Bí tích của Đức Ki-tô. Hội thánh ấy được liên kết trong mầu nhiệm nhập thể và cứu độ của con Thiên Chúa.[3]


Gọi Hội thánh là mầu nhiệm, vì cùng với tổ chức hữu hình bên ngoài, Hội thánh còn có sức sống bên trong, bắt nguồn từ Chúa Ba Ngôi, chuyển thông cho mọi tín hữu để phát sinh nhiều hoa trái. Xét bề ngoài, Hội thánh gồm bởi những con người có luật lệ hướng dẫn, có các sinh hoạt làm sống động... giống như một tổ chức xã hội. Xét bên trong, Hội thánh có nguồn gốc là chính Chúa Ba Ngôi, có các phương tiện siêu nhiên là Lời Chúa và các Bí tích. Các phương tiện siêu nhiên này giúp người tín hữu đạt được mục đích siêu nhiên là hạnh phúc Nước Trời.


Vì được chính Chúa Giê-su thiết lập, nên sứ mạng chính của Hội thánh là loan báo và làm chứng cho Tin Mừng, cử hành phụng vụ và phục vụ. Đặc tính của Hội thánh là "duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền."[4]


Dòng chảy thời gian có thể bào mòn và làm đổi thay nhiều điều, nhưng không thể tác động đến mầu nhiệm và đặc tính của Hội thánh. Sự duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền của Hội thánh luôn tồn tại. Dẫu biết rằng, sẽ không bao giờ có một Hội thánh hoàn hảo, nhưng chúng ta luôn mãi giữ vững niềm tin: Hội thánh duy nhất bởi Hội thánh có một Chúa, Hội thánh tuyên xưng cùng một đức tin, sinh ra bởi một Phép Rửa…; Hội thánh thánh thiện bởi Thiên Chúa chí thánh là Đấng sáng lập; Hội thánh công giáo bởi Hội thánh được sai đến với tất cả các dân tộc; Hội thánh tông truyền bởi Hội thánh được xây dựng trên nền móng vững chắc là các tông đồ.[5]


Dòng chảy thời gian cũng có thể làm tổn thương thân mình Hội thánh, nhưng không phải vì những giới hạn ấy mà chúng ta đánh mất hoặc giảm sút niềm tin của chính mình vào Hội thánh của Chúa Kitô. Thật ra, chúng ta“có thể bực mình vì những lỗi lầm và những vết nhơ, nhưng không bao giờ được lìa bỏ Hội thánh. Bởi vì Chúa Giê-su luôn yêu thương Hội thánh… Hội thánh là sự có mặt của Chúa giữa loài người.”[6]


Ứơc mong sao mỗi lần đọc lời kinh tuyên tín: Tôi tin có Hội thánh hằng có ở khắp thế này” là mỗi lần các tín hữu được nhắc nhở về tinh thần hiệp nhất trong Giáo hội. Nhờ đó, ai ai cũng luôn ý thức và ghi nhớ: “Dù trẻ hay già, sự hiệp nhất là công việc thuộc phận sự của tất cả các Kitô hữu… Sự chia rẽ giống như những vết thương trong thân thể Chúa Kitô, dẫn đưa đến chỗ thù nghịch nhau, làm suy yếu đức tin và suy yếu lòng tin cậy của Kitô hữu. Muốn loại bỏ gương xấu chia rẽ này mỗi người phải sám hối, phải tìm hiểu sâu hơn đức tin của cộng đồng mình và những khác biệt của công đồng khác. Và trên hết, Kitô hữu phải chung nhau cầu nguyện và cùng cộng tác với nhau để phục vụ nhân loại.”[7]


Thế giới đang mong đợi sự hiệp nhất. Con người đang mong đợi sự hiệp nhất, ước gì lời Kinh Tin kính Tôi tin có Hội thánh hằng có ở khắp thế này”, "Tôi tin Hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyềnsẽ đi vào thế giới để mọi người cùng nhau đánh thức sự hiệp nhất yêu thương nơi Hội thánh tại gia, Hội thánh địa phương và Hội thánh hoàn vũ.


Lạy Chúa Giê-su, vì Chúa đã yêu thương Hội thánh và hiến mình vì Hội thánh; Chúa đã thánh hóa và thanh tẩy Hội thánh bằng Nước và Lời Hằng Sống để trước mặt Chúa, có một Hội thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền,[8] nên con tin và con tuyên xưng đức tin của con về điều đó. Xin Chúa gìn giữ Hội thánh luôn vững bền mãi mãi. Amen
 
[1] GLHTCG số 752 và theo Kinh Tin kính của các Tông đồ.
[2] GLHTCG số 759-768.
[3] GLHTCG số 807-809
[4] Theo Kinh tin kính Nicea.
[5] GLHTCG, số 866-869
[6] Youcat VN, số 121
[7] Youcat VN, số 131
[8] Ep 5,25-27.
3530