Sidebar

Thứ Bảy
10.12.2022

Kinh Tin Kính - Tôi tin kính một Thiên Chúa là CHA toàn năng*

Kinh Tin Kính - Tôi tin kính một Thiên Chúa là CHA toàn năng*
 Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đấng tạo thành trời đất,
muôn vật hữu hình và vô hình.
 
                             

                   
Trong khoảnh khắc giao thời, kết thúc năm cũ - bước vào năm mới, với niềm tin tưởng hy vọng, có lẽ đây là dịp tốt để chúng ta rà soát lại niềm tin và tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa, đồng thời ý thức điều chỉnh những ý muốn và hành động sao cho phù hợp với những gì mà mình đã tuyên xưng. 

Thật thế, khi tuyên xưng “Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất muôn vật muôn loài”, chúng ta không chỉ có ý xác minh cho mọi người biết Thiên Chúa là Cha của chúng ta, mà còn phải chân nhận rằng Thiên Chúa là Cha của tất cả mọi người và mọi người đều là anh em với nhau. Bởi thế, sẽ không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà”[3]Nhưng “chỉ có một Thiên Chúa Duy Nhất, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người.”[4] Chúng ta sẽ coi toàn vũ trụ đều là thân thuộc, họ hàng như Thánh Phanxicô Atsidi đã từng cảm nghiệm. Ngài gọi: Anh Mặt Trời, chị Mặt Trăng, chị Sao, chị Mây, chị Gió… 

Một khi ý thức được rằng mình là “con Thiên Chúa” thì chúng ta phải có bổn phận sống xứng với địa vị làm con của Người như lời thánh Phê-rô khuyên nhủ: “Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em.”[5] Nghĩa là “sống hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện.”[6]

Khi tuyên xưng “Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật muôn loài”, một đàng chúng ta tự hào vì Thiên Chúa là Cha quyền năng tuyệt đối, đã sáng tạo nên mọi sự từ “hư vô”[7], đàng khác chúng ta phải khiêm tốn nhìn nhận rằng mình chỉ là thụ tạo thấp hèn được dựng nên từ bụi đất mà thôi.

Tuy nhiên, việc ý thức thân phận yếu hèn, tội lỗi không làm giảm bớt niềm tin yêu mà chúng ta phải có nơi Thiên Chúa Tạo Thành, trái lại nó còn trở thành lý do chính yếu để ta thêm lòng biết ơn và yêu mến Thiên Chúa hơn, vì hồng ân sự sống Chúa ban nhưng không và vì “tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt.”[8]

Có lẽ hơn ai hết, thánh Phaolô đã cảm nghiệm được điều này và đã thốt lên trong sự kính phục: “Tôi quỳ gối trước mặt Cha Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Ngài là nguồn gốc mọi danh phận – Ngài làm cha trên trời dưới đất.”[9]

Một cách đặc biệt, việc tuyên xưng “Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật muôn loài”đã trở thành một ân huệ lớn lao cho mọi phàm nhân. Sống điều mình tuyên xưng đó là sống và cảm nghiệm tình thương hải hà của Thiên Chúa Cha. Và lời thân thưa ngọt ngào tự trong cung lòng mỗi người sẽ là: “Abba, Cha ơi!”[10]

Vâng, tâm tình tin nhận Thiên Chúa là Cha toàn năng phải là tâm tình bao trùm toàn bộ đời sống của chúng ta.“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất chúng con xin ngợi khen Cha.”[11] Vì Cha là Đấng toàn năng, Đấng tạo thành, Cha đã dùng quyền năng mà dựng nên trời đất cách kỳ diệu lạ lùng; chúng con chúc tụng Cha. Vì Cha đã dùng tình yêu làm phát sinh sự sống cho muôn loài được hiện hữu; chúng con tạ ơn Cha. Vì Cha đã sai Thần Khí sự thật đến giải thoát chúng con khỏi cảnh nô lệ tội lỗi và ban lại cho chúng con khung trời tự do đích thực; chúng con yêu mến Cha. Được làm con của Cha, chúng con vinh dự tả sao cho siết. Con xin cúi đầu kính tin và tuyên xưng niềm tin của mình:
 
“Tin là đi vào một tương quan cá vị với Thiên Chúa, và sẵn sàng đón nhận tất cả những gì Thiên Chúa mặc khải về chính mình.”[1] Tin là sự đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa qua những gì Người mặc khải cho ta.[2] TrongKinh Tin Kính, điều đầu tiên mà chúng ta tuyên xưng đó là: “Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình.” Niềm tin ấy khai mở cho chúng ta thấy được tầm quan trọng trong tương quan tình yêu của chúng ta với Thiên Chúa là Cha, cũng như thấy được quyền năng siêu việt của Người được biểu lộ qua công trình tạo dựng trời đất, muôn vật muôn loài.
 
Đời con vui sướng tràn trề
Bể dâu xuôi ngược, vẫn về bên Cha
Nương nhờ ân sủng bao la
Như nguồn bồi dưỡng chan hòa bình an.
Yêu thương ơn đổ tràn lan
Trần hoàn khắp cõi muôn vàn tri ân.

[1] Youcat Việt Nam, số 22, tr 44.
[2] X. Sách GLGHCG, Nxb Tôn giáo 2016, số 142.
[3] Gl 3,28.
[4] Ep 4,6
[5] 1Pr 1,15
[6] Mt 5, 48
[7] Sách GLGHCG, nxb Tôn giáo 2016, số 296
[8] Tv 116
[9] Ep 3,14
[10] Gl 4,6
[11] Mt 11,25
[12] Mt 3,17; 17,5
[13] Ga 14,9
[14] Ga 10,30
[15] Ga 1,23.
[16] Trích bài giảng của thánh Lê-ô Cả, Giáo hoàng.
[17] Ga 1,14.
[18] Mt 18,16.
[19] Sách GLHTCG, nxb Tôn giáo 2016, số 483.
[20] ĐTC Bênêđictô XVI, 24-12-2005.
[21] Mẹ Têrêsa Cal-cut-ta.
[22] GL HTCG số 1254.
[23] Mc 16,16.
[24] Mc 10,38; Lc 12,50.
[25] Ga 19,34
[26] 1Ga 5,6-8
[27] GL HTCG số 1225.
[28] Rm 10,9.
3886