Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

Kinh Xin Tuyên Thánh Hai Tôi Tớ Chúa: Lu-y Ngò và Phêrô Dinh Họ Đạo Cái Nhum - Giáo Phận Vĩnh Long

Tòa Giám Mục Vĩnh Long
103 Đường 3 tháng 2
P.1 Thành Phố Vĩnh Long

Kính Quý Cha, Quý Bề Trên,
Trong dịp hành hương kính Đức Mẹ ngày 07/10 và 13/10/2023 vừa qua, Đức Cha Phêrô, Giám mục giáo phận Vĩnh Long, đã tuyên bố kết thúc việc điều tra cấp Giáo phận Án Phong Chân Phước cho Ba Bậc Đáng Kính: Gille DeLaMotte, Luy Ngò và Phêrô Dinh. 
Đức Cha kêu gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện qua Kinh Xin Tuyên Thánh Hai Đấng Đáng Kính của Giáo phận là Luy Ngò và Phêrô Dinh (đọc chung trong các Nhà thờ trước Thánh lễ hoặc sau khi Rước lễ) với ước mong các tiến trình tiếp theo được thuận lợi và nhanh chóng.
Văn phòng Tòa Giám Mục xin gởi đến Quý Cha lời Kinh bằng file Word để các cha tiện sử dụng trong việc chuyển lên màn hình đọc chung trong Nhà thờ, ngoài ra cũng xin gởi file hình ảnh để các cha tùy nghi sử dụng.

anh-hai-dang-dang-kinh1
kinhxintuyenthanhhaidangdangkinhoptimized1
1990    15-10-2023