Sidebar

Chúa Nhật

05.02.2023

Lập trường của Giáo Hội về phá thai trong văn kiện năm 1974 của Thánh Phaolô VI

1974paulvi
 Crystal Light/Shutterstock


Ngay sau
vụ Roe v. Wade, Thánh Phaolô VI đã phê chuẩn một văn kiện năm 1974 trình bày hoàn toàn chi tiết lập trường của Giáo Hội về việc phá thai.

Quyết định ban đầu của vụ Roe v. Wade được ban hành vào ngày 22 tháng 01 năm 1973 và đã tạo ra một cuộc chấn động to lớn, không chỉ ở Hoa Kỳ mà còn trên toàn thế giới. Các quốc gia khác sẽ không mất nhiều thời gian để theo đuổi vụ kiện này và mở ra quyền được phá thai.

Chính trong bối cảnh đó, Vatican đã ban hành Tuyên ngôn vviệc Cý Phá Thai (Declaration on procured abortion), một văn kiện trình bày chi tiết lập trường của Giáo Hội về phá thai.

Mặc dù được soạn thảo bởi Thánh Bộ Giáo lý Đức tin, nhưng văn kiện này đã được Thánh Phaolô VI phê chuẩn vào ngày 28 tháng 6 năm 1974.

Văn kiện này không được biết đến nhiều trong Giáo Hội Công Giáo, mặc dù đã cố gắng bác bỏ gần như mọi lập luận để chống lại việc phá thai.

Dưới đây là một số trích dẫn chính từ chính văn kiện này, bạn nên đọc toàn bộ để nắm bắt rõ hơn quan điểm của Giáo Hội về phá thai.

1. Giáo Hội luôn luôn chống lại việc phá thai

Truyền thống của Giáo Hội luôn cho rằng sự sống con người phải được bảo vệ và biệt đãi ngay từ đầu, cũng như ở các giai đoạn phát triển khác nhau của nó. Trái ngược với nền luân lý của thế giới Hy Lạp-La Mã, Giáo Hội của những thế kỷ đầu nhấn mạnh đến sự khác biệt về quan điểm này vốn tồn tại giữa những những nền luân lý đó luân lý Kitô giáo. Trong sách Didache có nói rõ ràng rằng: Ngươi không được giết người bằng cách phá bỏ con cái còn trong lòng mẹ và ngươi không được giết đứa trẻ đã được sinh ra.” (số 6)

2. Tôn trọng sự sống không chỉ đơn thuần là một lập luận về phương diện tôn giáo

Tôn trọng sự sống con người không chỉ là một bổn phận Kitô giáo. Lý trí con người có khả năng quy phục điều này trên cơ sở phân tích về con người là gì và nên trở thành như thế nào. (số 8)

3. Khoa học hỗ trợ việc tôn trọng sự sống

Ngay từ khi thụ thai, chuyến phiêu lưu của một sự sống con người đã bắt đầu, và mà mỗi khả năng tiếp thu của nói đòi hỏi phải có thời gian - một khoảng thời gian khá dài - để tìm được vị trí của mình và ở trong một vị thế để hành động. Điều ít nhất có thể nói là khoa học hiện nay, ở tình trạng phát triển nhất, lại không đem đến bất kỳ hỗ trợ thiết yếu nào cho những người bênh vực việc phá thai. (số 13)

4. Giáo Hội cần hỗ trợ những người nữ trong cơn khủng hoảng

Thái độ anh hùng đôi khi được cần đến để duy trì lòng trung thành với các đòi hỏi của thiên luật. Vì vậy, chúng ta phải nhấn mạnh rằng con đường tiến bộ thực sự của con người là dấn bước nhờ sự trung thành liên lỉ này với một lương tâm kiên vững trong đường ngay lẽ phải; và chúng ta phải động viên tất cả những ai có thể làm như vậy để làm nhẹ đi gánh nặng vẫn đang giày vò biết bao nhiêu người nam và người nữ, gia đình và trẻ em, những người bị đặt vào những tình cảnh mà xét về mặt con người, không tìm được giải pháp nào. (số 24)

Trên hết, văn kiện này là một trong những giải thích đầy đủ nhất về lập trường của Giáo Hội Công Giáo đối với việc phá thai và văn kiện này giữ vai trò quan trọng trong tranh luận với thế giới hiện đại.

 

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (17/7/2022)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

403