Sidebar

Chúa Nhật

14.07.2024

Lễ Hiển Linh tại Ba Lan

threekingsdayprocessioninpoznan
Cuộc rước Ba Vua ở Poznań | inyourpocket.com

Lễ Hiển Linh, ngày 06 tháng Giêng năm nay, tại 668 thành thị và thị xã tại Ba Lan có tổ chức đoàn các cuộc rước Ba Vua hay Ba Đạo Sĩ, với chủ đề: “Hôm nay hạnh phúc. Kèm theo sinh hoạt này có cuộc lạc quyên để tài trợ trung tâm giáo dục người trẻ tại thủ đô của Kenya bên Phi châu.

Lễ Hiển Linh là lễ nghỉ tại Ba Lan, cũng như tại Ý và nhiều nước khác. Các cuộc rước năm nay tại Ba Lan có phần ít hơn so với bình thường, do những hạn chế vì đại dịch. Hồi năm 2020, các cuộc rước Ba Vua đã diễn ra tại 872 thành thị và thị xã tại nước này. Thói quen tốt đẹp này được Hội Orszak Trzech Krol khởi xướng hồi năm 2010 và từ năm 2012, tổ chức này trở thành một hội từ thiện chuyên giúp đỡ người nghèo.

Ba Đạo Sĩ cưỡi lạc đà cùng với đoàn rước tiến qua các trung tâm thành phố, dân chúng hát thánh ca Giáng sinh tại các chặng dừng trước hang đá.

Tại thủ đô Varsava được tổ chức long trọng nhất, dưới sự bảo trợ của Đức Hồng y Kazimierz Nycz, Tổng giám mục sở tại, và ông thị trưởng Varsava. Lúc 12 giờ trưa, Đức Hồng y chủ sự kinh Truyền tin, và sau đó đoàn rước bắt đầu, Ba Vua cưỡi lạc đà được các quần thần và các thành viên Hội Hiệp Sĩ Colombo tháp tùng, cùng với các học sinh thuộc các trường ở Varsava. Họ dừng lại nhiều chặng trên lộ trình, một chặng là một hang đá máng cỏ, và sau cùng đi tới Quảng trường Pilsudski. Tại đây, Ba Vua sẽ thờ lạy Chúa Hài Đồng trong hang đá, cùng với một nhóm mục đồng.

Ngoài cuộc rước trên đây, còn có nhiều sinh hoạt vui tươi khác.

(Kai 4-1-2022)

Theo G. Trần Đức Anh, O.P. - RVA (06/01/2021)

512    06-01-2022