Sidebar

Thứ Năm
25.07.2024

Lễ Mình Máu Thánh Chúa được cử hành khi nào?

lemmtc
 Antoine Mekary | Aleteia | i.Media


Lễ Mình Máu Thánh Chúa, một ngày lễ buộc ở nhiều nơi, được cử hành vào Thứ
Năm hoặc Chúa Nhật sau Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi.

Trong niên lịch của Giáo Hội, có một số ngày lễ buộc, trong đó các tín hữu được mời tham dự Thánh lễ để cử hành một khía cạnh cụ thể của đức tin Công giáo.

Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Corpus Christi - còn được gọi là Lễ Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô), trong nhiều thế kỷ vốn là một ngày lễ buộc.

Ban đầu, lễ này được cử hành vào Thứ Năm sau Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, theo đề xuất của Thánh Juliana thành Liege, một nữ tu ở thế kỷ XIII, người đã cổ vũ lòng sùng kính này.

Mục đích đằng sau ngày lễ này là để nhấn mạnh hơn đến mầu nhiệm Thánh Thể và cách Chúa Giêsu hiện diện dưới hình bánh và rượu.

Thánh Gioan Phaolô II đã giải thích trong một bài giảng về tính biểu tượng của việc cử hành lễ này vào ngày Thứ năm.

Vào Lễ Trọng Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta trở lại với “ngày Thứ Năm” mà chúng ta gọi là “Thánh”, ngày Chúa Cứu Thế cử hành lễ VượtQua cuối cùng của Người với các môn đệ: đó là Bữa Tiệc Ly, để hoàn tất bữa tiệcVượt Qua của người Do Thái và khai mở nghi lễ Thánh Thể.

Vì lý do này, trong nhiều thế kỷ, Giáo Hội đã chọn Thứ Năm làm Lễ Mình Máu Thánh Chúa, ngày lễ của việc thờ lạy, chiêm niệm và tôn vinh. Vào ngày lễ này, Dân Chúa đến gần với kho tàng quý giá nhất mà Chúa Kitô để lại, Bí tích về sự Hiện diện của chính Người, và họ ca ngợi, cử hành và rước Mình Thánh Chúa qua các con đường trong các thành phố của chúng ta.

Cuối cùng ngày lễ này đã trở thành một ngày lễ buộc, có nghĩa là người Công giáo phải ngừng làm việc trong tuần để tham dự Thánh lễ.

Vào thế kỷ XX, điều này ngày càng trở nên khó khăn ở những quốc gia nền văn hóa Công giáo không còn chiếm đa số và yêu cầu của công việc khiến hầu hết mọi người không thể tham dự ngày lễ này.

Do đó, ở nhiều nơi, ngày lễ này được dời sang Chúa Nhật sau Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi để tạo điều kiện cho nhiều tín hữu tham dự Thánh Lễ Mình Máu Thánh Chúa hơn.

được cử hành vào thời điểm nào đi chăng nữa, ngày lễ này cũng nhằm tôn vinh quà tặng lớn lao là Bí tích Thánh Thể và cách Chúa Giêsu vẫn hiện diện giữa chúng ta.

Hãy lưu tâm đến giáo phận địa phương của bạn để xác định chính xác ngày mà Lễ Mình Máu Thánh Chúa được cử hành ở đó.

 

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (02/6/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

543    07-06-2023