Sidebar

Thứ Năm
30.05.2024

Lễ Thánh Matthia Tông đồ 14/5: Tân Giám Mục

new-bishop

PHÚC ÂM Ga 15, 9 - 17

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằn: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

“Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.”

SUY NIỆM

TÂN GIÁM MỤC

Họ rút thăm, thăm trúng ông Matthia: ông được kể thêm vào số mười một tông đồ”.

Kính thưa Anh Chị em,

Thật thú vị, bằng cách ấy - ‘rút thăm’ - chúng ta có vị ‘tân Giám mục đầu tiên!Mừng kính thánh Matthia, chúng ta mừng kính Giáo Hội Chúa Kitô với sự liên tục của thừa tác vụ tông đồ. Tôn vinh Matthia, chúng ta tôn vinh sự thật rằng, Chúa Giêsu đã ban cho các ‘Giám mục’ đầu tiên của Ngài năng quyền truyền chức thánh cho những người kế vị.

Bài đọc thứ nhất tường thuật cuộc bầu chọn Matthia, người sẽ thế chỗ Giuđa. Phêrô cho biết, đó là “Những anh em đã cùng chúng tôi đi theo Chúa Giêsu suốt thời gian Người sống giữa chúng ta… cho đến ngày Người lìa bỏ chúng ta và được rước lên trời. Một trong những anh em đó phải cùng với chúng tôi làm chứng rằng, Người đã phục sinh!”.

khi Giáo Hội tiếp tục phát triển, luôn có những người khác được chọn, được tấn phong để trở thành các ‘tân Giám mục. Ngày nay, mỗi Giám mục đều có những người kế vị trực tiếp được chọn từ một hay nhiều vị ‘tân Giám mục’ của mình. Sự kế thừa không gián đoạn này là mối liên hệ trực tiếp của chúng ta với Thừa Tác Vụ Linh mục của Chúa Giêsu khi nó được truyền lại cho Giáo Hội.

Đây quả là một món quà! Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói, “Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con!”. Đúng thế, các ‘tân Giám mục’ là những người được chính Chúa Giêsu chọn. Và chúng ta biết, không phải mọi Giám mục hay Linh mục đều là thánh. Tất cả các ngài đều nhận thức khá rõ điều đó. Nhưng cũng đúng là mọi Giám mục và Linh mục đều chia sẻ hồng ân tuyệt vời Thừa Tác Vụ Linh mục của Chúa Kitô. Và chức vụ này không dành cho họ mà dành cho bạn và tôi.

Chúa Giêsu ước mong chính Ngài sẽ đích thân tiếp tục sứ vụ của Ngài một cách cụ thể, cá nhân qua những con người. Ngài muốn chính Ngài sẽ hiện diện mỗi lần Rửa tội, Thêm sức và Rước lễ. Ngài muốn đích thân đến đó để ban những ân sủng này cho đoàn chiên Ngài. Và Ngài ở đó, qua thừa tác vụ Giám mục, Linh mục, những con người Ngài chọn.

Điều quan trọng là chúng ta phải nhìn thấy Chúa Kitô trong mỗi tác vụ đó. Mỗi Linh mục hay Giám mục đều là đại diện độc đáo của Chúa Kitô theo cách riêng của mình. Mỗi người trong họ đều phản ánh Chúa Kitô trong nhân cách và sự thánh thiện của con người ngài. Nhưng quan trọng hơn, họ đại diện Chúa Kitô bằng cách hành động trong chính Ngài, nhân danh Ngài. Chính Chúa Kitô nói những lời giải tội và thánh hoá của Ngài qua họ. Vì thế, bạn và tôi cần nhìn xa hơn những gì ở bề mặt hầu có thể nhìn thấy Chúa Kitô trong họ. Điều này hoàn toàn có thể thực hiện nếu chúng ta tiếp cận những người giúp việc cho Chúa bằng đức tin.

Anh Chị em,

Hôm nay, hãy suy gẫm về cách bạn và tôi tiếp cận các Linh mục và Giám mục của Chúa. Bạn nói về họ thế nào? Bạn có tìm kiếm Chúa Kitô nơi họ không? Bạn có cởi mở để Chúa Kitô phục vụ qua họ không? Sứ vụ tông đồ mà họ chia sẻ là một món quà thực sự từ Chúa Kitô vốn phải được yêu thương và chấp nhận như thể chúng ta đang đón nhận chính Chúa Kitô. Đó chính xác là những gì chúng ta đang làm và cần làm.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã ban những người phục vụ Lời Chúa và các Bí tích cho con. Xin cho các ngài tiếp tục là những khí cụ thánh thiện của tình yêu Chúa!”, Amen.

Tác giả: Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

71    14-05-2024