Sidebar

Thứ Hai
22.07.2024

Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ: Đền thờ Chúa ngự

image-812345678910

Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã làm cho trái tim Đức Trinh Nữ Maria trở nên cung điện xứng đáng của Chúa Thánh Thần. Nhờ lời Đức Trinh Nữ chuyển cầu, xin Chúa thương giúp chúng ta cũng trở nên đền thờ Chúa ngự. 

Xin Chúa thương giúp chúng ta trở nên đền thờ Chúa ngự, để chúng ta cũng giống như ông Gióp luôn giữ vững niềm cậy trông vào Chúa, cho dẫu, dường như bị Chúa bỏ mặc, im hơi lặng tiếng, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Gióp đã cho thấy: Sau bao nhiêu gian nan đau khổ, người công chính tìm lại được của cải và danh tiếng. Nhiều thế kỷ sau sách Gióp, Đức Kitô sẽ dạy chúng ta rằng: Phúc thay ai khóc lóc, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Đức Chúa phán với ông Êliphát: Ngươi và người bạn của ngươi đã không nói đúng đắn về Ta như Gióp, tôi tớ của Ta, Gióp sẽ chuyển cầu cho các ngươi. Ta sẽ đoái nhìn nó, và sẽ không xử với các ngươi xứng với sự ngu xuẩn của các ngươi.

Xin Chúa thương giúp chúng ta trở nên đền thờ Chúa ngự, để chúng ta cũng như Đức Maria: luôn quy hướng về Chúa và luôn tưởng nhớ đến Người, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Lôrenxô Giúttianô đã kêu gọi: Hỡi linh hồn trung tín, hãy noi gương Đức Maria! Quả thật, để được thanh tẩy về đường thiêng liêng và có thể rửa sạch các vết nhơ tội lỗi, bạn hãy bước vào đền thờ tâm hồn của mình. Ở đó, Thiên Chúa nhìn đến thiện ý trong mọi việc chúng ta làm, hơn là chính việc làm. Vì thế, nhờ miệt mài chiêm niệm, lòng trí chúng ta có thể quy hướng về Thiên Chúa và chỉ tưởng nhớ đến Người.

Xin Chúa thương giúp chúng ta trở nên đền thờ Chúa ngự, để tâm hồn chúng ta được hớn hở vui mừng tung hô Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Isaia cho thấy: Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa, nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao! Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công minh, như chú rể chỉnh tề khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang. Bài Đáp Ca, trích sách Samuen quyển I cũng cho thấy: Tâm hồn con hỷ hoan vì Chúa, là Đấng cứu độ con. Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro, đặt ngồi chung với hàng quyền quý, tặng ngai vinh hiển làm sản nghiệp riêng.

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đức Trinh Nữ Maria thật diễm phúc, vì Mẹ hằng ghi nhớ Lời Thiên Chúa, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Trong bài Tin Mừng, thánh Luca tường thuật lại: Đức Giêsu đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadarét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Đức Maria đã hiến dâng cung lòng trinh trong để cho Ngôi Lời nhập thể. Mẹ hằng ghi nhớ Lời Chúa trong đầu và suy đi nghĩ lại trong lòng. Lòng đầy miệng mới nói ra, tâm hồn Mẹ đầy ắp Chúa, cho nên, môi miệng Mẹ luôn trào dâng những tâm tình tri ân cảm tạ Chúa. Có tình yêu nào: mà người được yêu, lại không muốn chia sẻ, và tỏ cho người khác biết mình được yêu, được hạnh phúc. Tâm trí chúng ta như một cối xay, chúng ta cho gì vào xay, chúng ta sẽ thu được thứ ấy. Cõi lòng chúng ta chất chứa điều gì, thì môi miệng chúng ta sẽ dâng trào điều ấy. Ước gì chúng ta cũng biết bắt chước Mẹ: luôn biết quy hướng về Chúa, nghĩ tưởng đến Chúa, để những tư tưởng, lời nói, việc làm của chúng ta luôn xuất phát từ Chúa và luôn quay về với Chúa, là trung tâm điểm của đời sống chúng ta. Ước gì được như thế!

Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

363    03-05-2024