Sidebar

Thứ Sáu
24.05.2024

Lên án lối sống giả hình

Thứ Tư sau Chúa Nhật XXI TN năm C
(Mt 23,27-32)

Bài Tin mừng theo thánh Matthêu (Mt 23,27-32), Chúa Giêsu lên án lối sống giả hình của các kinh sư và người Pharisêu: “Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình”. Sứ điệp lời Chúa là lời nhắc nhở mỗi người chúng ta cần nhìn nhận lại lối sống của mình để sao cho phù hợp với thánh ý của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu đã sánh ví các kinh sư và người Pharisêu với những mồ mả tô vôi, “bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế”. Sở dĩ Chúa Giêsu dùng hính ảnh này bởi vì, vào dịp lễ vượt qua người Do Thái thường có thói quen quét vôi trắng các mồ mả để người ta có thể nhận ra và tránh xa khỏi bị nhơ uế ngăn trở cho việc phụng tự. Và cũng bởi vẻ đẹp bên ngoài của các mồ mả che dấu thực tại ghê tởm bên trong, cũng vậy các kinh sư và người Pharisêu bên ngoài xem ra là những người công chính, nhưng bên trong thì đầy sự giả hình và tội ác. Việc họ giữ luật cách nghiêm nhặt chỉ là tấm màn che đậy một đời sống tương phản với những điểm cốt yếu của lề luật Thiên Chúa, đó là sự công bình, lòng bác ái và trung tín.

Không những sánh ví như vậy, Chúa Giêsu còn lên án rõ những việc làm giả hình của các kinh sư và người Pharisêu. Sự giả hình của họ trong việc một đàng họ xây mồ cho các ngôn sứ để phản đối chuyện tổ tiên mình đã sát hại các ngôn sứ của Chúa: “Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ”. Nhưng đàng khác họ còn căm thù chính Chúa Giêsu là Đấng mà các ngôn sứ đã loan báo. Như thế, chẳng những “cha nào con nấy”, mà còn tệ hơn tổ tiên họ nữa. Việc làm của họ “đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên” họ vì tổ tiên họ chỉ giết các ngôn sứ, còn họ thì âm mưu giết chính Đấng Mêsia.

Ngày hôm nay, mỗi chúng ta là những người Kitô hữu nhiều khi cũng giống như các kinh sư và người Pharisêu đang bị Chúa lên án bởi lối sống giả hình. Chúng ta sống bề ngoài thì tỏ ra vẻ đạo đức, nhưng tâm hồn, tinh thần và ý hướng bên trong đầy những thói hư tật xấu như : ích kỷ, tham lam, bất công và thù hằn ghen ghét. Rất nhiều khi chúng ta phê bình những yếu đuối, thiếu xót và lỗi lầm của người khác, nhưng chính mình lại có nhiều việc làm bất công, những lời nói gây chia rẽ hận thù cho tha nhân và những tâm ý hiểm độc gây tai hại cho những người chung quanh. Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi sự giả hình, khỏi tính ích kỷ và tự mãn để chúng ta không trở nên những “cây khô sẽ bị chặt đi và ném vào lửa đời đời”. Xin cho mỗi người khiêm tốn nhận mình tội lỗi và thành tâm trở về với Chúa.

Nhóm suy niệm BC

677    28-08-2019