Sidebar

Thứ Bảy
15.06.2024

Lên đường cùng Horeb 7

Ngày 23/7/2023, tại Họ đạo Cái Nhum - Bến Tre đã diễn ra chương trình “Tiền Sa Mạc”.  Đây là bước chuẩn bị cho các Sa mạc sinh chính thức bước vào sa mạc huấn luyện HOREB 7. Hôm nay, 109 Sa mạc sinh tham dự “Tiền Sa Mạc” với tinh thần hăng hái lên đường tiến vào sa mạc. Nơi mà các sa mạc sinh được hướng dẫn sẽ gặp gỡ Thiên Chúa ngang qua Thánh Lễ, các giờ Chầu Thánh Thể, sưởi Thánh Thể, chia sẻ Lời Chúa… Đồng thời, sống mối tương quan với nhau cũng là nét son không thể xem thường.

Với đường hướng thăng tiến giúp các sa mạc sinh trưởng thành về hai phương diện: Siêu nhiên và tự nhiên. Điều nầy cho phép chúng ta tin tưởng, các trưởng sau nầy sẽ phụng sự Chúa và phục vụ Hội Thánh rất hữu ích. Bên cạnh các bài khóa, còn có sự kết hợp truyền thông của nhóm TOGETHER WE – một ban thuộc Caritas Vĩnh Long. Nhóm đã chia sẻ với các sa mạc sinh về thực trạng của môi trường đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, và đơn cử một vài cách thức giúp bảo vệ môi trường. Đây cũng chính là những thao thức của Đức Thánh Cha Phanxicô mà Ngài gửi gắm qua thông điệp Laudato Si’: “Ngôi nhà chung của chúng ta phải được xem như người chị của chúng ta, mà chúng ta được chia sẻ cuộc sống” nhưng “Người chị nầy đang kêu gào vì sự hủy hoại do chúng ta, vì việc sử dụng vô trách nhiệm và bóc lột các tài nguyên. Vì cứ đinh ninh rằng, chúng ta chính là chủ nhân và sở hữu chủ, nên được quyền tận dụng” (Laudato Si’ số 1, 2).

Đức Thánh Cha giúp cho con người ngày hôm nay biết đọc ra dấu chỉ thời đại và cảnh giác trước nguy cơ dửng dưng của con người khi đối diện với một môi trường bị ô nhiễm: “Nếu như chúng ta chỉ nhìn các sự vật theo bề ngoài, qua những dấu chỉ khả giác về ô nhiễm và suy thoái, thì có cảm giác là các dấu chỉ nầy không trầm trọng mấy và hành tinh có thể tồn tại lâu dài dưới những điều kiện hiện nay. Thái độ thoái thác nầy cho phép chúng ta tiếp tục vẫn giữ được lối sống cũng như thói quen sản xuất và tiêu thụ. Đó là cách con người cho tất cả đều tốt đẹp, nhưng lại gây thêm những gánh nặng tự hủy hoại chính mình: con người cố không nhìn thấy tình trạng đó, không công nhận, không đưa ra những quyết định quan trọng, cứ xem như không có gì quan trọng đang diễn ra” (Laudato Si’ số 59). Một hành động nhỏ vì môi trường nhưng đối với Đức Thánh Cha cũng thật đáng quý: “Hành động sử dụng lại một cái gì đó thay gì quăng đi, có thể là một hành động tình yêu làm nổi bật phẩm giá của chúng ta” (Laudato Si’ số 211).

Qua buổi truyền thông gây ý thức bảo vệ môi trường, nhóm cảm thấy “ấm lòng” vì tinh thần tham gia phát biểu của các sa mạc sinh rất tích cực. Điều nầy cho thấy một tín hiệu đáng mừng nơi những người trẻ. Hy vọng những gì nhóm đã chia sẻ, được các sa mạc sinh chuyển thành hành động cụ thể để góp phần bảo vệ môi trường. Làm cho dung mạo “Ngôi nhà chung” của chúng ta mỗi ngày xinh đẹp hơn.  

Nhóm Together We       

 1a12345678910111213141b1234567891c12341d12

 

473    25-07-2023