CUỘC LỮ HÀNH ÐỨC TIN
LỊCH SỬ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

Lm Phanxicô Xaviê Ðào Trung Hiệu, OP
Hiệu đính tháng 9/2006

Nguồn: gxdaminh.net

Chương 1. Giáo Hội Thời Các Sứ Đồ

Chương 1. Giáo Hội Thời Các Sứ Đồ_Bài Đọc Thêm

Chương 2: Giáo Hội giữa thế giới bị hiểu lầm

Chương 2: Giáo Hội giữa thế giới bị hiểu lầm_Bài đọc thêm

Chương 3: Đế quốc Rôma tòng giáo

Chương 3: Đế quốc Rôma tòng giáo_Bài đọc thêm

Chương 4: Việc Hình Thành Kinh Thánh

Chương 4: Việc Hình Thành Kinh Tin Kính_Bài Đọc Thêm

Chương 5: Truyền Thống Các Giáo Phụ

Chương 5: Truyền Thống Các Giáo Phụ_Bài Đọc Thêm

Chương 6: Sáu Thế Kỷ Âu Châu Kitô Hóa

Chương 6: Sáu Thế Kỷ Âu Châu Kitô hóa_Bài Đọc Thêm

Chương 7: Bối Cảnh Phát Sinh Chính Thống Giáo

Chương 7: Bối Cảnh Phát Sinh Chính Thống Giáo_Bài Đọc Thêm

Chương 8: Những Nền Tảng Nước Kitô

Chương 8: Những Nền Tảng Nước Kitô_Bài Đọc Thêm

Chương 9: Ảo Vọng Quyền Lực

Chương 9: Ảo Vọng Quyền Lực_Bài Đọc Thêm

Chương 10: Hoa Trái Của Lòng Tin

Chương 10: Hoa Trái Của Lòng Tin_Bài đọc thêm

Chương 11: Nước Kitô Thời Khủng Hoảng

Chương 11: Nước Kitô Thời Khủng Hoảng_Bài Đọc Thêm

Chương 12: Phục Hưng Và Cải Cách

Chương 12: Phục Hưng Và Cải Cách_Bài Đọc Thêm

Chương 13: Canh Tân Giáo Hội

Chương 13: Canh Tân Giáo Hội_Bài Đọc Thêm

Chương 14: Giáo Hội Và Cuộc Khủng Hoảng Lương Tâm

Chương 14: Giáo Hội Và Cuộc Khủng Hoảng Lương Tâm_Bài Đọc Thêm

Chương 15: Phúc Âm Hóa Toàn Thế Giới

Chương 15: Phúc Âm Hóa Toàn Thế Giới_Bài Đọc Thêm

Chương 18: Từ Cách Mạng Pháp Đến Vatican I

Chương 18: Từ Cách Mạng Pháp Đến Vatican I_Bài Đọc Thêm

Chương 19: Giáo Hội Giữa Thế Giới Tân Tiến

Chương 19: Giáo Hội Giữa Thế Giới Tân Tiến_Bài Đọc Thêm

Chương 20: Sự Trưởng Thành Của Các Xứ Truyền Giáo

Chương 20: Sự Trưởng Thành Của Các Xứ Truyền Giáo_Bài Đọc Thêm

Chương 21: Giáo Hội Thời  Hiện Đại_Bài Đọc Thêm

Chương 21: Giáo Hội Thời Hiện Đại

Chương 16: Loan Báo Tin Mừng Tại Việt Nam

Chương 16: Loan Báo Tin Mừng Tại Việt Nam_Bài Đọc Thêm

Chương 17: GHVN Xây Dựng Và Phát Triển

Chương 17: GHVN Xây Dựng Và Phát Triển_Bài Đọc Thêm

Chương 22: GHVN Thời Cận Đại

Chương 22: GHVN Thời Cận Đại_Bài Đọc Thêm

Chương 23: Chân Dung Các Thánh Tử Đạo VN

Chương 23: Chân Dung Các Thánh Tử Đạo VN_Bài đọc thêm

Chương 24: GHVN Thời Hiện Đại

Chương 24: GHVN Thời Hiện Đại_Bài Đọc Thêm

Chương 25: Lược Sử Hội Thánh Công Giáo tại Việt Nam

 

 

 

 

SÁCH THAM KHẢO

* Jean COMBY ; Pour lire l'Histoire de l'Eglise. Ed. Du Cerf 1984
* Bùi Đức SINH : Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo, nxb Chân Lý 1975
* Daniel ROPS : Histoire de l'Eglise du Christ, Ed. Fayard 1951-75
* H. TUCHLE và C. BIHLMEYER : Histoire de l'Eglise, Ed. Salvator 1962
* Pierre PIERRARD : Histoire de l'Eglise Catholique, Ed. Desclée 1972
* Paul CHRISTOPHE : L'Eglise dans l'Histoire des hommes, Ed. Droguet et Ardant, 1982
* Jean et Blandine CHELINI : Histoire de l'Eglise, Ed. Centurion 1993
* J. LORTZ, L'histoire de L'Eglise, Ed.Payots, Paris 1955
* Bùi Đức SINH : Giáo Hội Công Giáo Ở Việt Nam
* Nguyên HỒNG : Lịch Sử Truềyn Giáo Ở Việt Nam, Nxb Hiện Tại 1962
* Phan Phát HUỒN : Việt Nam Giáo Sử, I và II, Cứu Thế Tùng Thư 1962