Sidebar

Thứ Hai
04.03.2024

Linh đạo - phong cách - nhiệm vụ Truyền Thông

1 Linh đạo Truyền Thông là gì ?

Là phương thế giúp ta biết sử dụng phương tiện Truyền Thông để loan báo tin mừng và nên Thánh.

Người làm truyền thông luôn ý  thức rằng mình được chung chia sứ mạng Truyền Thông của Ngài "Này Ngài đã cho con chung chia sứ mạng của Ngài, Là truyền thông Tin Mừng, nguồn ơn cứu thoát nhân gian, là hiệp thông xây dựng văn minh tinh thương khắp nơi, với phương tiện Truyền Thông  quà tặng tình yêu Chúa Trời.
Nguyện cùng Giêsu, trong Ơn Thánh Linh, con truyền thông. Noi theo Giáo Hội cùng Ba Ngôi Chúa Trời, mà xây đắp nền Văn minh tình thương.

Nguyện cho con ơn khôn ngoan, lắng nghe, luôn cảm thông. Cho con trưởng thành và khiêm nhu, nhiệt thành, nhiều sáng kiến để con tim luôn rộng mở.

Lời Ngài con luôn say mê gẫm suy suốt ngày đêm. Bí Tích Thánh Thể, đỉnh cao, con đón nhận, là sức sống, nguồn ơn thiêng truyền thông.
Việc Truyền Thông giao cho con, nhất tâm con thực thi. Dung nhan Chúa Trời đẹp sinh nơi cộng đoàn toả sáng mãi, này con xin truyền thông."

Khi làm truyền thông với lời nguyện này sẽ biến công việc truyền thông thành của Chúa và sẽ biến ta nên giống Chúa

2 Phong cách thành viên Mục Vụ Truyền Thông phải như thế nào?
Thành viên MVTT là người loan báo Tin Mừng, tin vui của Chúa nên họ luôn sống trong niềm vui và truyền thông trong niềm vui. họ luôn đem đến cho cuộc đời những niềm vui vì :

-Truyền thông - Như nắng hồng của mùa Xuân cho chim ca, bướm lượn trên ngàn hoa. Là truyền thông trong yêu thương, tim say mê tìm chân lý góp hương cho mùa Xuân.

- Truyền thông - Tim mở rộng để ủ ấp trong yêu thương tất cả không trừ ai. Là truyền thông cho Giêsu, trong tim con chạm đến những nỗi đau của trần gian.

- Truyền thông - Trong nắng đẹp hoặc trong đêm đêm âm u hãi hùng vẫn truyền thông. Vì truyền thông trong Ba Ngôi, trong Giêsu là sức sống giúp con luôn bình an.

- Truyền thông - Đây khát vọng tìm ra Dung Nhan thân thương Chúa Trời giữa trần gian. Và đường đi đây Giêsu, cho con theo để con mãi bước đi trong niềm vui."

3 Nhiệm vụ quan trọng nhất của thành viên Mục vụ Truyền Thông là gì?

Nhiệm vụ quan trọng nhất của thành viên Mục vụ Truyền Thông là hằng ngày suy niệm Tin Mừng, sống Tin Mừng  và chia sẻ Tin Mừng cho những người đương thời đặc biệt bùng nổ là trong lĩnh vực internet nên họ luôn ý thức rằng:

Ánh sáng soi dẫn cuộc đời là Lời của Ngài mà con vẫn suy gẫm đêm đêm. Để cứ đêm xuống con đưa vào mạng xã hội Lời Ngài dù một câu cũng vừa.

Vừa lòng con yêu Chúa, vừa lòng Chúa thương con, vừa lòng đây bao anh em đang trên mạng thao thức.

Vừa để tim con thấm Lời của Chúa trong con, để đời con luôn hân hoan đi theo Lời của Chúa.

 Vừa để con chia sẻ cùng bạn hữu năm châu, thường gặp nhau trên không gian thế giới phẳng in-ter-net. Vừa để con né tránh hình ảnh xấu vô luân, từng làm hư bao con tim khi thăm mạng in-ter-net.

Vừa để con yêu mến tìm gặp gỡ tha nhân, cận kề con, chung quanh con, trong gia đình, trong cuộc sống. "

1973