Sidebar

Thứ Tư
28.02.2024

Linh đạo và tinh thần truyền giáo trong đời sống cộng đoàn

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sau gần hai năm Hội dòng phải ngừng các hoạt động tập trung đông người, đặc biệt tổ chức các khóa học cho chị em.

Tạ ơn Chúa, đến nay mọi sinh hoạt hầu như được trở lại bình thường. Do đó, Hội dòng quyết định tổ chức Khóa Thường Huấn đầu tiên của năm 2022 để chị em phục vụ ở các cộng đoàn về tham dự. Khóa Thường Huấn được tổ chức từ ngày 21 – 24.6.2022 do Cha Phêrô Đỗ Cao Cương, SVD giảng huấn, với chủ đề “Linh đạo và tinh thần truyền giáo trong đời sống cộng đoàn”.

Chị em được khai sáng thêm nhiều về những kiến thức cũng như những tâm tình truyền giáo trong thời đại hôm nay. Qua định nghĩa ngắn gọn mà xúc tích nhưng đầy đủ ý nghĩa “Truyền giáo là chia sẻ cho người khác về kinh nghiệm của mình trong sự gặp gỡ Thiên Chúa”. Chị em được học hiểu thêm về linh đạo truyền giáo, về sự cần thiết của việc truyền giáo, về yếu tố phải có khi truyền giáo, và việc phải làm để sống tinh thần truyền giáo. Yếu tố “Quy Kitô”, với Đức Kitô là trung tâm, với sự cần thiết của việc cầu nguyện, của sự thánh thiện, của sự liên lỉ sống kết hiệp mật thiết với Chúa… Tất cả những điều đó là nỗ lực “thông đạt cho người khác kinh nghiệm của mình về Đức Kitô”. Bên cạch đó, chị em được xem những hình ảnh và những câu chuyện thực tế cảm động của quý Cha, quý Thầy đã giúp chị em cảm nghiệm sâu sắc về tình yêu và sự nhiệt thành của những người truyền giáo.

Kết thúc khóa học mở ra cho chị em một tinh thần mới và ý thức hơn về bản chất truyền giáo của mình, hăng say hơn trong việc Tân Phúc Âm hóa chính mình và cho những người khác. Vì bản chất của Giáo Hội là truyền giáo, nhưng truyền giáo không chỉ là việc ra đi khắp nơi tiếp cận nhiều người, mà còn là việc chuyên chú cầu nguyện kết hợp với những hy sinh. Điều này thấy rõ ở hình ảnh của hai nhà truyền giáo là Thánh Phanxicô-Xaviê và Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Như Hội dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum chúng con là Hội dòng vừa chiêm niệm vừa hoạt động, có những chị em phục vụ tại các Họ đạo, nhưng cũng có những chị em ở tại Nhà Mẹ Hội dòng trong đời sống cầu nguyện với những hy sinh trong đời thường. Nhưng tất cả cùng hướng về việc giúp đỡ phần rỗi cho mọi người.

z3517643329092027ffb75f57cd2b97f12ead7ec41e682optimized
z3517643508917ef43d6272904fb6ef9c86218fbf5819coptimized
z3517643544993435e06fbf9a5d8b243dbf3c9454ee8c9optimized
z3517643582312e8557d74858c69731901ab376aa0def9optimized
z3517643670418d5d9d7eb35dc738d685689267f66ba90optimized
z3517643709419b7ff7d49179575bcd4372b6ce2dfcd49optimized

774