Sidebar

Thứ Hai
02.10.2023

972

CHA GIUSE LÂM QUANG BỈ Linh mục hưu dưỡng Giáo Phận Vĩnh Long • Linh Mục: GIUSE LÂM QUANG BỈ • Sinh ngày: 10 / 09 / 1933 • Tại: Tân Phú Tây...

 

1563

Trọng kính Đức Cha, Kính Quý Cha, Quý Bề trên, Văn Phòng Toà Giám Mục Vĩnh Long trân trọng báo tin: CHA TÔMA VŨ HỮU HIỆP Linh mục hưu dưỡng Giáo Phận Vĩnh Long · Sinh...

 

3623

CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN THƠM Linh mục xuất phát từ Giáo Phận Vĩnh Long, làm việc tại Hoa Kỳ. · Sinh ngày: 20 / 11 / 1951 · Tại: Vĩnh Thành – Chợ Lách, Bến Tre. · Họ Đạo: Cái Mơn – Giáo Phận Vĩnh Long ·...

 

1 2 3 >