Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

1419

CHA GIUSE LÂM QUANG BỈ Linh mục hưu dưỡng Giáo Phận Vĩnh Long • Linh Mục: GIUSE LÂM QUANG BỈ • Sinh ngày: 10 / 09 / 1933 • Tại: Tân Phú Tây...

 

2253

Trọng kính Đức Cha, Kính Quý Cha, Quý Bề trên, Văn Phòng Toà Giám Mục Vĩnh Long trân trọng báo tin: CHA TÔMA VŨ HỮU HIỆP Linh mục hưu dưỡng Giáo Phận Vĩnh Long · Sinh...

 

1 2 3 4 >