Sidebar

Thứ Ba
07.02.2023

1044

Trọng kính Đức Cha, Kính Quý Cha, Quý Bề trên, Văn Phòng Toà Giám Mục Vĩnh Long trân trọng báo tin: CHA TÔMA VŨ HỮU HIỆP Linh mục hưu dưỡng Giáo Phận Vĩnh Long · Sinh...

 

3441

CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN THƠM Linh mục xuất phát từ Giáo Phận Vĩnh Long, làm việc tại Hoa Kỳ. · Sinh ngày: 20 / 11 / 1951 · Tại: Vĩnh Thành – Chợ Lách, Bến Tre. · Họ Đạo: Cái Mơn – Giáo Phận Vĩnh Long ·...

 

1 2 3 >