Sidebar

Thứ Tư
05.10.2022

3244

CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN THƠM Linh mục xuất phát từ Giáo Phận Vĩnh Long, làm việc tại Hoa Kỳ. · Sinh ngày: 20 / 11 / 1951 · Tại: Vĩnh Thành – Chợ Lách, Bến Tre. · Họ Đạo: Cái Mơn – Giáo Phận Vĩnh Long ·...

 

1 2 3 >