Sidebar

Thứ Ba
18.06.2024

3796

CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN THƠM Linh mục xuất phát từ Giáo Phận Vĩnh Long, làm việc tại Hoa Kỳ. · Sinh ngày: 20 / 11 / 1951 · Tại: Vĩnh Thành – Chợ Lách, Bến Tre. · Họ Đạo: Cái Mơn – Giáo Phận Vĩnh Long ·...

 

4726

Cha Gioakim Hồng Minh Nghiệm Linh mục hưu dưỡng Giáo Phận Vĩnh Long Sinh ngày : 08/02/1942 Tại: Tân Phú Tây - Tỉnh Kiến Hòa Chịu chức Linh mục ngày 20/12/1972 do Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu • Đã được Chúa...

 

4803

Tháng 11, tháng cuối cùng của năm Phụng Vụ, là thời điểm riêng biệt để suy niệm và sống mầu nhiệm Các Thánh Thông...

 

< 1 2 3 4 >