Sidebar

Thứ Bảy
09.12.2023

4631

Cha Gioakim Hồng Minh Nghiệm Linh mục hưu dưỡng Giáo Phận Vĩnh Long Sinh ngày : 08/02/1942 Tại: Tân Phú Tây - Tỉnh Kiến Hòa Chịu chức Linh mục ngày 20/12/1972 do Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu • Đã được Chúa...

 

4687

Tháng 11, tháng cuối cùng của năm Phụng Vụ, là thời điểm riêng biệt để suy niệm và sống mầu nhiệm Các Thánh Thông...

 

< 1 2 3 >