Sidebar

Thứ Tư
28.02.2024

1953

Tôi vừa đọc tạp chí của hội Thừa sai Nước ngoài Paris, MEP về chứng từ tuyệt vời của Giám mục Olivier Schmitthaeusler giáo...

 

605

Cộng Ðoàn Giáo Hội Cơ Bản thỏa mãn những ước vọng thâm sâu của con người chống lại xu hướng chung của thời đại là tạo nên những cá nhân theo một khuôn mẫu có sẵn, thậm chí biến con người thành sản phẩm của xã hội, theo mô hình đồng nhất. Con...

 

661

Trong Tuyển Tập Thần Học, số 34 với chủ đề “NGƯỜI GIÁO DÂN TRONG HỘI THÁNH, linh mục Gomez, Dòng Tên, đã trích...

 

897

Dành nhiều tầm quan trọng và thời gian hơn cho việc đào luyện về Phụng Vụ [không chỉ về việc giữ luật chữ đỏ...

 

<< < 6 7 8 9 10 11 12 13 >