Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

464

Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris (MEP) là một Hội truyền giáo được thành lập cách đây hơn 350 năm bởi hai Giám mục người Pháp. Đến châu Á và Ấn...

 

379

Công cuộc loan báo Tin Mừng của thế kỷ 21 không thể thiếu phụ nữ. Sự sáng tạo của họ là không thể thiếu để đối diện với những tình huống khắc nghiệt. Một nữ truyền giáo là người...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 > >>