Sidebar

Thứ Hai
26.09.2022

668

Năm 1549, Thánh Phanxicô Xavier đã viết năm bức thư từ Nhật Bản nhưng có lẽ bức thư thứ nhất là bức thư nổi tiếng nhất, trong thư ngài bày tỏ ấn tượng của mình về người dân Nhật....

 

491

Lần đầu tiên tôi gặp các nữ tu dòng Thừa Sai Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là khi tôi còn là...

 

<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >