Sidebar

Chúa Nhật

04.06.2023

770

Năm 1549, Thánh Phanxicô Xavier đã viết năm bức thư từ Nhật Bản nhưng có lẽ bức thư thứ nhất là bức thư nổi tiếng nhất, trong thư ngài bày tỏ ấn tượng của mình về người dân Nhật....

 

<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >