Sidebar

Thứ Hai
22.04.2024

Lời cầu nguyện buổi sáng để dâng lên Chúa những đau khổ của bạn

morningprayer
 Chat Karen Studio | Shutterstock


Hãy bắt đầu một ngày bằng cách dâng lên Chúa những đau khổ của bạn.

Khi bạn bắt đầu một ngày của mình, bạn thường biết rằng sẽ có những đau khổ mà mình phải chịu đựng. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy khó khăn để bắt đầu một ngày mới, nhưng khi chúng ta kết hợp những đau khổ đó với Thiên Chúa, mọi thứ có thể sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Đây là một lời cầu nguyện trích từ cuốn The Catholic prayer book and manual of meditations(Sách kinh nguyện và sổ tay suy niệm Công giáo) có thể được sử dụng vào buổi sáng.

Lạy Chúa, con xin dâng tất cả những gì con sẽ làm, tất cả những gì con có thể phải chịu đựng trong một ngày mới đang đến lúc nàyCon xin kết hợp mọi việc làm và đau khổ của con với những đau khổ của Chúa Giêsu và Mẹ Maria. [Amen]

 

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (22/6/2022)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

1858    30-06-2022