Sidebar

Thứ Tư
28.02.2024

Lời cầu nguyện cho hòa bình thế giới

web3holyspiritsevenfoldgiftsangelsdovepeaceflickr
 Fr Lawrence Lew, O.P. | Flickr CC BY-NC-ND 2.0


Hãy dâng lên lời nguyện này để cầu cho hòa bình thế giới và chấm dứt nạn bạo lực đang gia tăng giữa tất cả các dân tộc.

Bất cứ khi nào bạo lực xảy ra hay được sử dụng như một mối đe dọa, thì chúng ta cần phải thêm lời cầu nguyện cho hòa bình thế giới.

Dưới đây là một lời nguyện ngắn được trích từ cuốn Những lời cầu nguyện Thời chiến dành cho Một tuần có thể được sử dụng để cầu xin sự can thiệp của Thiên Chúa khi các cuộc xung đột diễn ra.

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Đấng có thể rút ra cái tốt từ cái xấu
và lại còn biến cơn phẫn uất của con người thành lời ca tụng Ngài,
chúng con cầu xin Người đưa dẫn và tẩy trừ nạn bạo lực hiện nay,
để chúng con có thể vượt thắng thù nghịch mà hướng đến một nền hòa bình lâu dài
và để các quốc gia trên thế giới có thể hiệp nhất trong một tình hữu nghị bền chặt hơn
vì sáng Danh Chúa và mưu ích cho toàn nhân loại.
Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.


Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (15/02/2022)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

7146