Sidebar

Thứ Hai
06.02.2023

Lời cầu nguyện chống lại những tư tưởng xấu

shutterstock1102647023
 chanonnat srisura | Shutterstock


Hãy cầu xin
Thiên Chúa bảo vệ tâm hồn bạn khỏi cơn cám dỗ của những tư tưởng xấu xa hay tội lỗi.

Đôi khi trong các hoạt động hàng ngày của mình, chúng ta gặp phải một người hay một tình huống nào đó làm khơi lên bên trong chúng ta những tư tưởng xấu xa hay tội lỗi.

Những tư tưởng như thế có thể là những cám dỗ chống lại đức khiết tịnh, hay chúng có thể là những tư tưởng nhắm vào một người cụ thể nào đó, nhằm mong muốn gây hại cho người đó.

Dù những tư tưởng này thuộc loại nào đi chăng nữa, thì Thiên Chúa cũng mong muốn chúng ta có những suy nghĩ lành thánh và tích cực để mang lại bình an cho tâm hồn.

Dưới đây là một lời cầu nguyện được trích từ quyển Sách Lễ Hằng ngày của Nhà xuất bản Thánh Anrê giúp chống lại những tư tưởng xấu đó.

Lạy Thiên Chúa toàn năng và rất mực nhân từ, xin thương tình đoái nghe lời chúng con cầu nguyệnvà giải thoát tâm hồn chúng con khỏi cơn cám dỗ của những tư tưởng tội lỗiđể chúng con có thể xứng đáng trở thành nơi cư ngụ của Chúa Thánh Thần. Amen.


Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (23/01/2022)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

600