Sidebar

Thứ Năm
11.08.2022

Lời cầu nguyện của Chân phước Charles de Foucauld về sự buông bỏ

charlesdefoucauldshutterstock1067173571
 Zvonimir Atletic | Shutterstock


Tâm hồn cao đẹp của Chân phước Charles 
de Foucauld được thể hiện qua lời cầu nguyện sâu sắc về sự buông bỏ.

Chân phước Charles de Foucauld đã có một cuộc đời phi thường, lúc đầu từ bỏ đức tin Công giáo và sau đó lại bước theo đức tin của mình bằng cả tâm hồn.

Cuối cùng vị chân phước này đã hoàn toàn buông bỏ chính mình cho Thiên Chúa, và sự buông bỏ cho ý muốn của Thiên Chúa này đã được thể hiện nơi lời cầu nguyện sau đây.

Lạy Cha, con buông bỏ chính mình con trong tay Cha;
xin hãy làm cho con những gì Cha muốn.
Cha có làm gì đi chăng nữa, con cũng xin tạ ơn Cha:
Con sẵn sàng cho đi tất cả, con chấp nhận tất cả.

Lạy Chúa, chỉ xin cho ý Chúa được thực hiện nơi con,
nơi mọi tạo vật của Chúa -
con chẳng còn ước ao điều gì hơn nữa.

Trong tay Chúa, con xin phó thác linh hồn con:
Con dâng linh hồn con cho Chúa với tất cả tình yêu từ trái tim con,
Lạy Chúa, vì yêu mến Chúa nên con cần phải dâng hiến chính mình,
giao phó chính mình con vào trong tay Chúachẳng giữ lại điều gì,
cùng với lòng tin tưởng vô bờ,
Chúa là Cha của con.


Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: aleteia.org (01/12/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

233