Sidebar

Thứ Ba
17.05.2022

Lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha với Thánh Giuse để cảm nhận được tình yêu lớn lao của Thiên Chúa

webmurillosaintjosephchildpd
Bức tranh "Thánh Giuse và Hài Nhi Giêsu" của, Bartolome Esteban Murillo. Public domain.


Xin dạy chúng con biết đón nhận rằng chúng con được hoàn toàn yêu thương nơi chính sự yếu đuối nhất của mình.

Lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô với Thánh Giuse khi kết thúc buổi tiếp kiến ​​chung ngày 19 tháng Giêng tập trung vào tình yêu dịu hiền của Thiên Chúa.

Lời cầu nguyện này cũng đặt trước Thánh Giuse lời cầu xin để chúng ta có thể nhận được ơn ích từ Bí tích Giải tội.

Lạy Thánh Giuse, người cha dịu hiền,
xin dạy chúng con biết đón nhận rằng chúng con được hoàn toàn yêu thương nơi chính sự yếu đuối nhất của mình.
Xin giúp chúng con đừng đặt điều gì làm trở ngại giữa sự hèn kém của mình với tình yêu lớn lao của Thiên Chúa.
Xin khơi dậy nơi chúng con ước muốn đến với Bí tích Hoà giải
để chúng con có thể được tha thứ và cũng có khả năng yêu thương những anh chị em nghèo khổ của chúng con cách dịu dàng.
Xin gần gũi với những người đã lầm lạc và đang phải trả giá vì điều đó;
xin giúp họ tìm thấy không chỉ sự công bình mà còn cả sự dịu hiền để họ có thể bắt đầu lại.
Và xin dạy họ rằng cách đầu tiên để bắt đầu lại là chân thành xin ơn tha thứ, để cảm nghiệm được sự dịu dàng yêu thương của Chúa Cha.
Amen.


Theo Kathleen N. Hattrup - Nguồn: Aleteia (19/01/2022)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

140