Sidebar

Thứ Hai
26.09.2022

Lời cầu nguyện của Thánh Gioan Phaolô II với Đức Mẹ cho nước Ukraine

zarvanytsiaicon
 Mariangeles Burger


Thánh Gioan Phaolô II đã dùng lời nguyện này để cầu xin tấm áo choàng của Đức Mẹ được trải rộng trên toàn thể người dân Ukraine.

Khi Thánh Gioan Phaolô II viếng thăm Ukraine vào năm 2001, ngài bắt đầu chuyến hành hương của mình bằng lời cầu nguyện với Đức Mẹ Zarvaniza, khấn xin Đức Mẹ chuyển cầu cho toàn thể người dân Ukraine.

Tại Nhà thờ Công giáo - Hy Lạp Thánh Nicholas ở Kyiv, Thánh Gioan Phaolô II đã dâng lên lời cầu nguyện trước linh ảnh của Đức Mẹ Zarvaniza vào dịp này.

Dưới đây là lời nguyện Thánh Gioan Phaolô II nhằm khẩn cầu sự trợ giúp của Đức Mẹ qua việc bao bọc nước Ukraine dưới tấm áo choàng của Mẹ.

Lạy Đức Trinh Nữ Maria đầy ơn phúc, Lạy Đức Mẹ Zarvaniza,
Con tạ ơn Mẹ vì ơn ban là chuyến viếng thăm của con đến Kyivan Rus'
từ đó ánh sáng Tin Mừng lan tỏa khắp cả vùng này.

Nơi đây, trước linh ảnh của Mẹ,
được lưu giữ trong nhà thờ Thánh Nicholas này,
con phó thác cho Mẹ, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Giáo Hội,
chuyến tông du của con đến Ukraine.

Lạy Thánh Mẫu Thiên Chúa,
xin trải rộng tấm áo choàng của Mẹ trên tất cả các Kitô hữu
và trên tất cả những người thành tâm thiện chí
những người đang sống ở quốc gia vĩ đại này.

Xin hãy dẫn họ đến với Chúa Giêsu, Con của Mẹ,
Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống dành cho mọi người. [Amen]

 

Tác giả: Philip Kosloski – Nguồn: Aleteia (25/02/2022)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

466