Sidebar

Thứ Sáu
22.10.2021

cs1
 MARI TERE - Shutterstock


Bạn có thể
cầu nguyện với lời kinh ca ngợi và tôn thờ này để đền bù bất kỳ tội lỗi nào gây ra với Bí tích Thánh Thể.

Người Công giáo tin rằng Chúa Giêsu thực sự hiện diện, cả thân xác, máu, linh hồn và thần tính, nơi bánh thánh được truyền phép trong Thánh Lễ.Điều này có nghĩa là Thánh Thể không chỉ đơn giản là bánh, mà là chính Chúa Giêsu.

Khi được xem xét dưới sự hiểu biết như thế, chúng ta sẽ cảm thấy đau lòng mỗi khi nghe hoặc chứng kiến ​​những hành vi xúc phạm đến Bí tích Thánh Thể. Đó không phải là sự xúc phạm đối với một mẩu bánh, nhưng là sự xúc phạm đối với Đấng chúng ta hết lòng yêu thương, là Chúa Giêsu Kitô.

Để đền bù những thiệt hại thiêng liêng đã bị gây ra trong một tình cảnh như vậy, Giáo Hội đưa ra lời cầu nguyện sau đây.

Con xin hết lòng tôn thờ Ngài, Lạy Chúa Giêsu của con, Bánh đích thực của sự sống đời đời; và nhờ việc tôn thờ này, con muốn đền tất cả những vết thương nơi Thánh Tâm Ngài, đã chảy máu ra hàng ngày để nhìn thấy sự xúc phạm của những nhà thờ, mà từ nơi đó Ngài phải chịu dưới các hình bí tích, để nhận được tình yêu và sự tôn thờ của dân Ngài. Để đền cho bấy nhiêu sự bất kính đó, con xin dâng lên Ngài Máu cực châu báu mà Ngài đã đổ ra và con xin được không ngừng tung hô:

Đáng chúc tụng và ngợi khen mọi nơi mọi lúc
Là Bí tích cực linh cực thánh.

Được tạm dịch từ nguyên bản tiếng Anh sau đây:

I adore Thee profoundly, my Jesus, true Bread of life eternal; and by this my act of adoration I would make Thee compensation for all the wounds with which Thy Sacred Heart bleeds daily to see the profanation of those churches wherein Thou abides beneath the sacramental species, to receive the love and adoration of Thy people. I offer Thee, in reparation for all those irreverences, that most Precious Blood which Thou didst shed and I say every moment:

Blessed and praised every moment
Be the most holy and divine Sacrament.


Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: aleteia.org (19/9/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

57