Sidebar

Thứ Ba
17.05.2022

Lời cầu nguyện đơn sơ của trẻ em theo Thánh Gioan Bosco

web3donjohnboscokidchildprayshutterstockwiki
 wavebreakmedia/Shutterstock | Public Domain


Thánh Gioan Bosco đã viết nên lời cầu nguyện này
để trẻ em có thể cầu xin hàng ngày.

Thánh Gioan Bosco đã dành phần lớn cuộc đời của mình để chăm lo cho trẻ em, không chỉ vì sức khỏe về phần thể chất, nhưng hơn hết là sức khỏe về phần thiêng liêng của chúng.

Ngài đã viết nhiều sách hướng dẫn cho trẻ em trong đó có những lời cầu nguyện ngắn mà ngài muốn trẻ em đọc thuộc lòng mỗi ngày.

Dưới đây là một trong những lời cầu nguyện đó, được trích từ cuốn Bạn đồng hành của Người trẻ, một lời cầu nguyện rất ngắn gọn và đơn sơ với ý nguyện xin các thánh chuyển cầu để có thể nên thánh.

Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu, lạy Thánh Luy Gonzaga, xin hãy giúp con nên thánh. Amen.

Thánh Luy Gonzaga luôn được xemthánh bảo trợ đặc biệt dành cho trẻ em, nhưng trên thực tế, bất kỳ vị thánh nào cũng có thể được đưa vào trong lời cầu nguyện này.

Phần chính yếu của lời cầu nguyện này nằm ở vế sau: “xin hãy giúp con nên thánh.”

Nếu trẻ em cầu xin điều này mỗi ngày, chắc chắn Thiên Chúa sẽ lắng nghe và đáp lại lời cầu nguyện đó, Người sẽ ban cho trẻ em ân sủng mà chúng cần để nên thánh và dấn bước theo Người.

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (31/01/2022)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

188