Sidebar

Thứ Tư
17.08.2022

Lời cầu nguyện khi phỏng vấn xin việc

shutterstock1111032899
 Dean Drobot | Shutterstock


Khi
đã sẵn sàng cho một cuộc phỏng vấn xin việc, hãy dâng lên lời cầu nguyện dưới đây để đón nhận ý Chúa, bất kể kết quả ra sao.

Cuộc phỏng vấn xin việc sắp tới có thể là một tình huống gây nhiều căng thẳng, vì bạn không biết mình sẽ được tuyển dụng hay liệu bạn có phù hợp với công việc đó hay không.

Một cuộc phỏng vấn xin việc là một sự kiện nên được đặt vào tay Thiên Chúa, để cầu xin cho ý Người được thể hiện, và để sẵn sàng chấp nhận thánh ý đó cho dù điều gì có thể xảy ra đi nữa.

Đây là một lời cầu nguyện ẩn danh để đón nhận ý Chúa được tìm thấy trong nhiều sách kinh nguyện Công giáo.

Xin cho ý muốn chí thánh, chí công và chí ái của Chúa được thể hiện, được ca ngợi và được kính tôn nơi mọi sự mãi cho đến muôn đời. Lạy Chúa, xin cho ý Chúa luôn được thể hiện. Chúa đã ban cho, và Chúa lấy đi; xin chúc tụng danh Chúa giờ đây và luôn mãi. Amen.


Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (13/01/2022)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

288