Sidebar

Thứ Tư
27.09.2023

Lời cầu nguyện vào ngày Lễ Chúa Hiển Dung

prayerfortransfiguation
 


Bài thánh ca
thuộc truyền thống Byzantine sau đây có ý cầu xin Thiên Chúa cho ánh sáng thánh thiêng của Người chiếu soi trên tất cả chúng ta.

Theo nhiều cách, Lễ Chúa Hiển Dung là một ngày lễ ánh sáng. Ngày lễ này tập trung vào ánh sáng rạng ngời phát xuất từ Chúa Giêsu và cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về vinh quang sắp đến.

Dưới đây là một bài thánh ca theo truyền thống Byzantine, và đó cũng là một lời cầu nguyện để cầu xin Thiên Chúa chiếu toả ánh sáng thánh thiêng của Người trên tất cả chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã biến hình trên núi nhằm tỏ ra cho các tông đồ thấy muôn vàn vinh quang của Chúa để các ngài đón nhận. Xin vinh danh Chúa là Cội Nguồn Ánh Sáng, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Thiên Chúa, xin cho ánh sáng vĩnh cửu của Chúa cũng chiếu soi trên chúng con là những kẻ tội lỗi. [Amen]

transfiguation1

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (06/8/2022)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

632