Sidebar

Thứ Ba
19.10.2021

shutterstock1453826468
 tn92 | Shutterstock


Lời cầu nguyện này
cầu xin Đức Maria để tâm đến tất cả các Kitô hữu, hướng dẫn họ nhìn thấy được vẻ đẹp của chân lý.

Thánh Gioan Phaolô II đã viết một thông điệp có tựa đề Ánh rạng ngời Chân lý (Veritatis Splendor), tập trung vào vẻ đẹp của chân lý mà Thiên Chúa ban cho chúng ta.

Khi kết thúc thông điệp của mình, ngài suy tư về Đức Maria và viết rằng, “Đức Maria thấu hiểu con người tội nhân và yêu thương tội nhân bằng một mối tình từ mẫu. Đó chính là lý do tại sao Đức Maria đứng về phía chân lý và chia sớt gánh nặng của Giáo Hội trong khi Giáo Hội nhắc nhở những đòi buộc luân lý cho hết thảy mọi người trong khắp mọi thời đại.

Hơn nữa, Đức Maria không muốn “để cho con người tội nhân bị lọc lừa bởi bất cứ ai tự hào yêu mến tội nhân bằng cách thanh minh tội lỗi cho người ấy, bởi lẽ Đức Maria ý thức rằng nếu như thế thì hy lễ của Đức Kitô, Con Mẹ, sẽ ra vô ích. Cho dầu là do những chủ thuyết triết học hoặc thần học đầy cảm kích tuyên xướng, không có một sự tha bổng nào có thể làm cho con người nên hạnh phúc thật sự: chỉ có Thập Giá và vinh quang của Đức Kitô Phục Sinh mới có thể mang lại bình an cho lương tâm con người và cứu thoát sự sống con người mà thôi.

Thánh Gioan Phaolô II đã kết thúc thông điệp của mình bằng lời cầu nguyện sau, nhằm cầu xin Đức Maria để tâm đến chúng ta và gìn giữ để thập giá của Đức Kitô sẽ không trở thành hão huyền.

Ôi Maria, Mẹ Từ Ái.
Xin hãy để tâm tới hết mọi người,
sao cho Thập Giá của Đức Kitô
đừng trở thành hão huyền,
sao cho con người đừng lạc bước
ra khỏi lối nẻo của điều thiện,
sao cho con người đừng đánh mất cảm thức về tội,
sao cho con người tăng trưởng
trong niềm cậy trông vào Thiên Chúa,
Đấng “giàu lòng từ ái” (Ep 2,4),
sao cho con người biết tự ý
tự nguyện thực thi những công trình tốt đẹp
mà chính Thiên Chúa đã chuẩn bị trước (x. Ep 2,10)
và sao cho con người
nhờ đó mà dùng toàn thể đời sống mình
để trở nên “lời ca ngợi vinh quang Ngài” (Ep 1,12).


Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: aleteia.org (10/10/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

115