Sidebar

Thứ Bảy
28.05.2022

Lời cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần giúp nhận ra Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể

 

web3popefranciscelebratesthecorpusdominiantoinemekaryaleteiaam6286
 Antoine Mekary | ALETEIA


Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn để thực sự nhận biết sự hiện diện của Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể.

Người Công giáo được dạy để tin rằng Chúa Giêsu thực sự hiện diện dưới hình bánh và rượu nơi Bí tích Thánh Thể. Tuy nhiên, thông thường những người Công giáo có thể tuyên xưng điều này trên môi miệng nhưng không thực sự “tin” rằng Chúa Giêsu đang hiện diện ở đó.

Trong những trường hợp như vậy, chúng ta có thể cầu xin Chúa Thánh Thần, để Người soi sáng và giúp chúng ta nhận ra Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể bằng con mắt đức tin của mình.

Dưới đây là một lời cầu nguyện được phóng tác dựa theo lời cầu nguyện của Viện phụ Dom Prosper Gueranger trong cuốn Năm Phụng vụ.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin trợ giúp chúng con trong việc chiêm ngắm Mầu Nhiệm thánh thiêng liêng này. Xin khai sáng trí hiểu và nung nấu tâm hồn chúng con trong thời gian chuẩn bị Thánh Lễ. Xin ban lại cho linh hồn chúng con ơn hiểu biết về Chúa GiêsuĐấng đang đến với chúng con dưới hình Bí tích Thánh Thể. Amen.

 

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (10/01/2022)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

317