Sidebar

Thứ Bảy
10.06.2023

Lời cầu nguyện xin được trải nghiệm một cuộc hoán cải như Thánh Phaolô

web3conversionofsaintpaulwiki
 Murillo | Public Domain via Wikipedia


Nhiều người trong chúng ta đang cần
đến một cuộc hoán cải của con tim để có thể đến gần hơn với Chúa Giêsu Kitô.

Cho dù chúng ta thừa nhận hay không, tất cả chúng ta đều cần đến một số cuộc hoán cải. Chúng ta đang sống trong một thế giới sa ngã và thường xuyên phải làm việc trong một môi trường nhiều cám dỗ, những điều này thường làm chúng ta rơi vào những thói quen cũ xa rời Thiên Chúa.

Dưới đây là một lời cầu nguyện xin được trải nghiệm một cuộc hoán cải như Thánh Phaolô để biến đổi cuộc đời chúng ta trở nên gần gũi với Thiên Chúahơn.

Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời rao giảng của Thánh Phaolô Tông đồ mà giảng dạy muôn dân. Ngày hôm nay, chúng con mừng kỷ niệm cuộc hoán cải của thánh nhân, và nhờ gương thánh nhân để lại, xin lôi kéo chúng con đến gần Chúa hơn, và xin biến chúng con thành những chứng nhân cho chân lý của Chúa trên thế gian này. Nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. [Amen]


Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (25/01/2022)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

611