Sidebar

Chúa Nhật

22.05.2022

Lời cầu nguyện xin ơn sức mạnh và soi dẫn

web3praychruchgodongfr481661a
 Fred de Noyelle | Godong


Ngày hôm nay, hãy cầu xin Chúa ban sức mạnh để chịu đựng mọi thử thách và hướng dẫn để biết cách làm theo thánh ý Người.

Thi hành ý Chúa muốn không phải lúc nào cũng là chuyện dễ dàng và điều này thường thử thách sức mạnh tinh thần của chúng ta. Cậy dựa vào chính mình, chúng ta sẽ hoàn toàn thất bại, nhưng với Chúa, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì.

Dưới đây là một lời cầu nguyện ngắn được trích từ Sách Kinh Công giáo Bỏ túi, để cầu xin Chúa ban ơn sức mạnh và soi dẫn.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin cho thánh ý Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Hôm nay con dâng mình trong sự tùng phục khiêm nhường để thi hành thánh ý Chúa.
Xin thêm sức cho linh hồn con bằng sức mạnh từ ơn trên,
để con có thể chịu đựng với lòng nhẫn nại của một Kitô hữu đích thực,
tất cả những gì là bất an, buồn sầu, trăn trở và khó khăn của ngày hôm nay
để con có thể vui vẻ đón nhận như những điều đó phát xuất từ tay Chúa.
Xin gìn giữ con khỏi mọi cám dỗ
xin trở nên thành luỹ bảo vệ con trước mọi cuộc tấn công của kẻ thù.
Xin hướng dẫn con đi theo con đường ngay chính hôm nay,
để con sẵn sàng và vui lòng làm bất cứ điều gì vì sáng danh Chúa.
Amen.

 

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (15/01/2022)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

387