Sidebar

Thứ Năm
01.12.2022

Lời Chủ Chăn: Học thuyết Xã hội của Giáo Hội nhằm mục đích gì?

ducchapherohuynhvanhai123456


Kính gửi
: Quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, và tất cả anh chị em Giáo phận Vĩnh Long.

Thưa anh chị em, trong năm nay chúng ta sẽ chọn mười hai đề tài dựa theo chủ đề mục vụ năm 2021 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo Hội và xã hội. Giáo phận Vĩnh Long, trong Gợi ý Mục vụ lần VI, sẽ nói về Học thuyết Xã hội của Giáo Hội nhằm Mục đích gì? được trích trong Tóm lược Học thuyết Xã hội của Giáo Hội Công GiáoDocat. Phải làm gì?

Học thuyết Xã hội của Giáo Hội Công Giáo là gì?

Trước khi nói đến Mục đích của Giáo huấn Xã hội của Giáo Hội, chúng ta đề cập ngay đến đinh nghĩa của Giáo huấn Xã hội. Theo Giáo Hội Công Giáo, Học thuyết Xã hội của Giáo Hội Công Giáo là một “học thuyết nhằm hướng dẫn hành vi con người” để mọi người đều có thể tiếp cận hạnh phúc và tham gia vào cuộc sống cộng đồng, bởi vì tất cả đều là anh em, đều là con Thiên Chúa. Và đặc biệt là đức tin Kitô giáo chúng ta chủ trương bênh vực phẩm giá con người, con người là hình ảnh của Thiên Chúa.

Học thuyết Xã hội của Giáo Hội Công Giáo chủ yếu được xác định trong hai Thông điệp của các Đức Giáo hoàng: Đức  Lêô  XIII  Rerum  Novarum  (1891)    Đức  Piô  XI Quadragesimo Anno (1931). Qua đó, Giáo Hội muốn thể hiện mối quan tâm của mình đối với số phận của giai cấp công nhân, thường là nạn nhân của chủ nghĩa tư bản vô độ, đôi khi thiếu vắng trật tự công bằng.

Năm 2004, Học thuyết này là chủ đề của một cuộc tổng hợp có hệ thống và đầy đủ, dưới hình thức Bản Tóm lược Học thuyết Xã hội của Giáo Hội Công Giáo, theo sáng kiến của Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình.

Mọi thành phần dân Chúa, tùy theo phận sự của mình, đều có trách nhiệm, tích cực phát triển Học thuyết Xã hội, bởi vì “Học thuyết Xã hội là những lời 'giáo huấn' chính thức của Giáo Hội. Huấn quyền (Magisterium) của Giáo Hội -nghĩa là Giáo hoàng và các Giám mục hiệp thông với ngài -liên tục hướng dẫn Giáo Hội và loài người về những đòi hỏi cần thiết để có những cộng đồng xã hội, công bằng và an bình” (Docat số 23).

Mục đích của Học thuyết này

Trong hoàn cảnh hiện tại, qua Học thuyết Xã hội, Giáo Hội thực thi sứ mệnh của mình để cổ võ một đức tin Kitô giáo bao dung, soi sáng, đối thoại với lý trí và cởi mở với các tôn giáo khác, một đức tin khuyến khích các tín hữu hợp tác với người khác, dù là tu sĩ hay giáo dân, trong các phong trào đấu tranh vì công lý, vì hòa bình và vì phần rỗi linh hồn, vì tìnhyêu thương lẫn nhau, vì cần xây dựng một trật tự xã hội công bằng.

Trong quyển Tóm lược Học thuyết Xã hội của Giáo Hội Công Giáo số 82 đề cập trực tiếp đến hai mục đích chính của Học thuyết. Hai mục đích này thuộc trật tự tôn giáo và luân lý. “Thuộc trật tự tôn giáo vì sứ mạng Phúc Âm hoá và cứu độ của Giáo Hội bao trùm lên con người 'trong toàn bộ sự thật về sự hiện hữu của con người, về hữu thể cá nhân và cả hữu thể xã hội hay cộng đồng của con người'. Thuộc trật tự luân lý vì Giáo Hội nhắm xây dựng 'một hình thức hoàn bị của chủ nghĩa nhân bản', tức là tìm cách 'giải thoát con người khỏi mọi áp bức' và nhằm 'phát triển toàn diện con người và tất cả mọi người'. Học thuyết Xã hội của Giáo Hội chỉ ra cho chúng ta thấy con đường để một xã hội đã được hoà  giải đi theo và sống hài hoà nhờ công bằng  và yêu thương, một xã hội đang tham dự vào lịch sử nhưng lại chuẩn bị và tiên báo một 'trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị' (2 Pr 3,13).

1.Trong trật tự tôn giáo nêu những đòi hỏi về hành vi xã hội của con người phải theo tinh thần Phúc âm, hay nói đúng hơn là Phúc âm hóa các hành vi, các cách đối xử giữa người và người, không phân biệt người nghèo hay người giàu. Dĩ nhiên theo tinh thần Phúc Âm thì Chúa Giêsu đã dạy : “Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau.” (Ga 13,34) Thật vậy, chính tình yêu thương lẫn nhau mà các Kitô hữu đã sống, và kết quả củatình yêu đó là sự lan truyền nhanh chóng của Tin Mừng, lan truyền rất nhanh khắp nơi trên thế giới này.

2.Trong trật tự luân lý, những hình thức chủ nô, giàu nghèo, màu da, tôn giáo cần phải bị hủy bỏ. “Nhân danh công lý, chúng ta lên án những hành động và những thể chế xã hội, kinh tế hay chính trị đi ngược lại với sứ điệp Phúc Âm” (Docat số 23). Chúng ta cũng nên lưu ý có những khuynh hướng đi ngược với Phúc Âm của Chúa đó là những khuynh hướng thu hẹp đóng kín bản thân ngày càng có nhiều. Thí dụ - “tôi, tôi không quan tâm” “tôi, tôi không liên quan gì đến người khác” - sự mù quáng của việc tiêu dùng quá mức và tranh giành quyền lực thống trị thị trường để trục lợi cá nhân, gia đình, nhóm hội, không còn xem người khác là con người, chỉ biết khai thác mà thôi. Nói một cách khác : Tiền bạc thống trị con người, kinh tế chiếm thế thượng phong, phá hủy nhiều mối tương quan nhân vị.

Về công lý, chúng ta cũng nên nhớ lại câu chuyện trong Phúc Âm về Người phụ nữ ngoại tình. Yêu thương nhau thì đừng vội kết án người khác. Chúng ta hãy nhớ thái độ của Chúa Giêsu trước người phụ nữ này. Trong im lặng, Người bắt đầu viết trên mặt đất… và sau đó Người nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Ga 8,11) Đúng vậy, Thiên Chúa luôn nhìn chúng ta với sự tôn trọng cao cả, ngay cả khi sa lầy vào tội lỗi. Ngài chỉ can thiệp để nâng chúng ta lên và gọi chúng ta vào cuộc sống mới. Trong cuộc sống nầy, công lý hòa bình được yêu chuộng. Chưa chắc những người tố cáo lại tốt hơn kẻ bị tố cáo, cho nên, “Còn anh là ai mà dám xét đoán người thân cận?” (Gia 4,12)

Học thuyết Xã hội của Giáo Hội Công Giáo là một Học thuyết quí giá chẳng những cho người Kitô hữu mà còn cho toàn thể nhân loại không thuộc vào một tôn giáo nào. Mỗi người có lương tri đều cần đến Học thuyết Xã hội bởi vì nó nằm trong Ánh sáng Tin Mừng. Ánh sáng Tin Mừng nâng phẩm giá con người, nhân bản hóa, làm cho con người trở nên người hơn, tốt hơn trong tình yêu công lý và hòa bình. Xin Chúa, chúc lành và ban ơn giúp anh chị em Kitô hữu chúng ta phát huy và thực hành Học thuyết Xã hội của Giáo Hội Công Giáo trong cuộc sống chúng ta.


Vĩnh Long, ngày 20 tháng 5 năm 2022

+ Phêrô Huỳnh Văn Hai

Giám Mục Gp. Vĩnh Long

241