Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Lời Chủ Chăn: Vai trò của Chúa Thánh Thần trong việc tham gia

lcc3


Kính gửi: Quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, và tất cả anh chị em Giáo phận Vĩnh Long.

Thưa anh chị em, trong năm nay chúng ta sẽ chọn mười hai đề tài dựa trên các tài liệu chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế giới lần thứ XVI với chủ đề: “Hướng đến một Giáo hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ”, và theo chương trình mục vụ năm 2024: Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo hội. Giáo phận Vĩnh Long, trong Gợi ý Mục vụ lần III, sẽ nói đến Vai trò của Chúa Thánh Thần trong việc Tham gia, được trích trong Phúc Âm, trong Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo và trong Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội Lumen Gentium.

1. Chúa Thánh Thần trong Phúc Âm

Trước khi từ giả các môn đệ để về cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu không muốn để cho các môn đệ mình buồn và mồ côi, nên Ngài hứa giúp đỡ các môn đệ qua việc xin Chúa Cha ban cho các môn đệ một Đấng Bảo Trợ: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em” (Ga 14, 15-17)

Yêu mến Chúa Giêsu và Tuân giữ các điều răn của Người có giá trị rất lớn: - Đó là nhận được Sứ giả của Thiên Chúa. Chúa Cha sẽ ban cho một Đấng Bảo Trợ. - Chúa Cha và Chúa Giêsu sẽ đến và ở lại với người ấy. Như thế là có sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi. Một sự hiện diện rất cần thiết cho đời sống người Kitô hữu chúng ta trong việc tham gia sứ vụ của người Kitô hữu trong Giáo Hội của Chúa ở trần gian nầy.

Đấng Bảo Trợ dẫn chúng ta tới Chúa Giêsu, đưa chúng ta vào sự hòa hợp với Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu, Đấng Phục Sinh, dẫn chúng ta đến với Chúa Cha, như Phúc âm theo thánh Gioan viết (x. Ga 14, 9): Người nào thấy Chúa Giêsu là thấy Chúa Cha; người nào gặp Chúa Giêsu là gặp Chúa Cha, và không bao giờ là một đứa trẻ mồ côi.

Trong trái tim của mình, đứa trẻ mồ côi đang tìm kiếm tình cảm và sự an toàn, bởi vì nó đã bị mất gốc rễ và sự an toàn của nó. Các môn đệ, trong một khoảnh khắc, nghĩ rằng các ông đã mất tất cả mọi thứ nơi cái chết của Thầy Giêsu. Các ông tưởng rằng các ông trở thành mồ côi, không ai hướng dẫn các ông đến Chúa Cha, và không có ánh sáng trên đường đi; nhưng Thánh Linh Đấng Bảo Trợ sẽ mở mắt các ông và các ông sẽ thấy với con mắt đức tin, điều mà thế giới sẽ không nhìn thấy: “Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Ga 14, 26)

Đấng Bảo Trợ là ánh sáng chiếu soi đời sống nội tâm của chúng ta, để chúng ta tham gia sứ vụ. Với con mắt đức tin, Đấng Bảo Trợ làm cho chúng ta thấy Chúa Cha đến với chúng ta để thiết lập trong chúng ta chỗ ở của Ngài: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến” (Ga 14, 21). Với con mắt đức tin, Đấng Bảo Trợ làm cho chúng ta sống và nhìn thấy Chúa Giêsu sống bên cạnh Chúa Cha và sống trong chúng ta. Vì vậy, chúng ta không còn mồ côi, chúng ta tìm thấy nguồn gốc của chúng ta, tìm thấy sự an toàn của chúng ta. Chúng ta không còn bị ảnh hưởng, như đứa trẻ mồ côi, bởi một vết thương cô đơn, chúng ta không còn tìm thấy sự mong manh và thiếu thốn, không tự chủ, không hạnh phúc nữa.

Đây là một xác tín đánh thức tất cả mọi người tuyệt vọng, đây là một xác tín làm nên những vị thánh: sự xác tín được yêu mến.

2. Chúa Thánh Thần trong Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo (683-684)

Theo Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ, thúc giục, đánh động và soi lòng mở trí để chúng ta nhận ra sự hiện diện và sự hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta có được sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi trong chúng ta là nhờ lãnh nhận các Bí Tích: “Bí tích Rửa Tội 'ban cho chúng ta ơn tái sinh trong Chúa Cha, nhờ Con của Ngài, trong Chúa Thánh Thần. Bởi vì những ai mang Thần Khí Thiên Chúa, thì được dẫn đến với Ngôi Lời, nghĩa là đến với Chúa Con; nhưng Chúa Con trình diện họ với Chúa Cha và Chúa Cha ban cho họ sự bất diệt. Vì vậy, không có Thần Khí thì không thể thấy Con Thiên Chúa, và không có Chúa Con thì không ai có thể đến gần Chúa Cha, bởi vì Chúa Con là sự nhận biết Chúa Cha, và sự nhận biết Con Thiên Chúa là nhờ Chúa Thánh Thần'.” (x. số 683)

Chúa Thánh Thần, bằng ân sủng của mình, là Đấng Bảo Trợ đã khơi dậy đức tin của mỗi người, Đấng đã cho chúng ta biết là chúng ta đã nhận được sự sống mới “sự sống đó là nhận biết Chúa Cha và Đấng Chúa Cha đã sai đến là Chúa Giêsu Kitô. Tuy nhiên Chúa Thánh Thần lại là Đấng cuối cùng trong cuộc mạc khải các Ngôi Vị trong Ba Ngôi Chí Thánh” (x. số 684).

3. Chúa Thánh Thần trong Giáo Huấn của Giáo Hội

Theo tinh thần của việc nhận các Bí Tích, trong đó có Bí Tích Thêm Sức, sẽ củng cố đức tin chúng ta. Nhận được ơn Chúa Thánh Thần, sẽ tăng thêm sức mạnh trong đời sống đức tin của chúng ta làm cho đức tin của chúng ta thêm bền vững và chắc chắn hơn và đặc biệt là: “Toàn thể tín hữu, được Chúa Thánh Thần xức dầu (x. 1Ga 2, 20 và 27), không thể sai lầm trong đức tin. Họ biểu lộ đặc tính ấy nhờ cảm thức siêu nhiên về đức tin của toàn thể dân Chúa, khi 'từ các giám mục cho đến người giáo dân rốt hết' đều đồng ý về những điều liên quan đến đức tin và phong hóa” (LG số 12).

Khi chúng ta nhận lãnh Bí Tích Thêm Sức, chúng ta nhận lãnh Bảy ơn Chúa Thánh Thần: 1. Ơn Khôn Ngoan; 2. Ơn Hiểu Biết; 3. Ơn Biết Lo Liệu; 4. Ơn Sức Mạnh; 5. Ơn Thông Minh; 6. Ơn Ðạo Ðức; 7. Ơn Kính Sợ Thiên Chúa. Với Ơn Chúa Thánh Thần, thì tùy theo khả năng của mỗi người mà chúng ta nhận lãnh những nén bạc, những khả năng và biết làm những nén bạc nầy sinh lợi, như trong Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội Lumen Gentium số 12 có trình bày: “… cũng chính Thánh Thần ấy… Ngài còn ban phát các ân sủng đặc biệt cho mọi cấp bậc các tín hữu 'phân chia ân huệ cho mỗi người theo ý Ngài' (1Cor 12,11), khiến người lãnh nhận các ân sủng ấy có đủ khả năng và sẵn lòng đảm nhận các công việc và nhiệm vụ khác nhau mưu ích cho việc canh tân, xây dựng và phát triển Giáo Hội như lời chép rằng: 'Thánh Thần hiển hiện trong mỗi người hầu mang lại lợi ích' (1Cor 12,7). Phải lãnh nhận những đoàn sủng này, từ các ơn chói lọi nhất đến các ơn thường mà nhiều người lãnh được, với lòng tri ân và yên ủi vì các ơn đó mang ích lợi và phù hợp với nhu cầu của Giáo Hội”.

Cho nên, mọi thành phần dân Chúa cùng tham gia vào sứ vụ tùy theo khả năng của mình. Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng, hướng dẫn, linh hứng cho mỗi người chúng ta để chúng ta cùng tham gia qua việc đối thoại, bàn luận, đưa ra những đường hướng sống đạo tốt và rao giảng Tin mừng có hiệu quả. Cộng tác tích cực để phát triển Dân Thiên Chúa ở trần gian.

Chúng ta đang ở trong Mùa Chay 2024. Có thể nói vào Mùa Chay là vào trong Sa mạc. Vào trong Sa mạc để suy nghĩ về tình thương của Chúa và đặc biệt là bước thêm một bước trên con đường về Nhà Chúa bằng việc sám hối ăn năn. Chúc anh chị em sống một Mùa Chay thánh thiện. 


Vĩnh Long, ngày 20 tháng 02 năm 2024

 

+ Phêrô Huỳnh Văn Hai

   Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long

155    10-03-2024