Sidebar

Thứ Ba
26.09.2023

635

Tiếng nói của tất cả đều có giá trị bởi vì Thiên Chúa có thể nói qua bất cứ ai, không chỉ các Giám mục, Linh mục, Phó tế, Anh...

 

751

Công ích là lợi ích chung của nhiều người, của xã hội và cộng đồng. Định nghĩa tham chiếu Công đồng Vatican II: “ [...] Công ích, tức là toàn bộ những...

 

1