Sidebar

Thứ Sáu
19.07.2024

Lời chuyển cầu mang chúng ta đến gần trái tim thương xót của Thiên Chúa

chuyencau
 Zvonimir Atletic | Shutterstock


Bất cứ khi nào chúng ta chuyển cầu cho ai đó khi cầu nguyện, đó là lúc chúng ta noi gương Chúa Giêsu Kitô và hòa quyện trái tim mình với trái tim thương xót của Người.

Trong số các hình thức cầu nguyện khác nhau, chuyển cầu được sinh ra từ tình yêu chân thành dành cho người khác.

Chúng ta mong muốn điều gì đó tốt đẹp cho người khác và hành động chuyển cầu cho họ đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn.

Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo giải thích khái niệm này trong phần cầu nguyện:

“Chuyển cầu là lời cầu xin dẫn chúng ta đến lời cầu nguyện như Chúa Giêsu đã làm. Người là Đấng chuyển cầu duy nhất với Chúa Cha thay cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người tội lỗi... Kể từ Abraham, việc chuyển cầu - cầu thay cho người khác là đặc tính của một tâm hồn hòa nhịp với lòng thương xót của Thiên Chúa.” (2634-2635)

Chuyển cầu là một hình thức cầu nguyện quan trọng đối với mỗi Kitô hữu, vì nó không phải là một hình thức cầu nguyện chỉ biết quy về mình nhưng quan tâm đến nhu cầu của người khác.

Hình thức này có thể được nâng cao hơn nữa khi chúng ta cầu nguyện cho những người thù nghịch với mình:

Trong thời đại của Giáo Hội, lời chuyển cầu của Kitô hữu dự phần vào lời chuyển cầu của Chúa Kitô, như một cách diễn tả mầu nhiệm các Thánh thông công. Khi chuyển cầu, người cầu nguyện “không chỉ quan tâm đến lợi ích của mình mà còn quan tâm đến lợi ích của người khác”, thậm chí đến mức cầu nguyện cho những người làm hại mình. (2635)

Khi chúng ta cầu nguyện theo cách này, chúng ta noi gương theo tấm lòng nhân hậu của Chúa Giêsu, khi Người cầu nguyện cho mọi người, không phân biệt họ là ai:

Lời chuyển cầu của các Kitô hữu không có ranh giới: “cho tất cả mọi người, cho các bậc vua chúa và tất cả những người cầm quyền” (1Tm 2,1), cho những kẻ bách hại, cho phần rỗi của những người khước từ Tin Mừng. (2636)

Nếu chúng ta muốn thực sự noi gương Chúa Kitô, chúng ta cần cầu nguyện cho người khác, không chỉ cho bạn bè, gia đình mà còn cho cả người thù nghịch với chúng ta.

 

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (09/02/2024)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

116    11-02-2024