Sidebar

Chúa Nhật

14.04.2024

Lời dạy của Thánh Augustinô về việc mừng kính các thánh tử đạo

staug
 Fr Lawrence Lew, O.P. | Flickr CC BY-NC-ND 2.0


Thánh Augustinô
khuyên dạy rằng nếu chúng ta cử hành ngày lễ của các thánh tử đạo, chúng ta cần phải quyết tâm dấn bước theo các ngài.

Trong Giáo Hội Công Giáo, có rất nhiều ngày lễ trong năm để tôn vinh cuộc đời của các vị tử đạo, các thánh nam và thánh nữ đã chết vì đức tin Kitô giáo.

Những buổi cử hành phụng vụ như thế làm nổi bật về cái chết của các ngàivề việc các ngài đã can đảm như thế nào khi đối mặt với sự bắt bớ.

Tuy nhiên, Thánh Augustinô tin rằng chúng ta không chỉ phải tôn vinh những vị thánh này, nhưng còn phải noi gương các ngài.

Thánh Augustinô đã viết về những ý tưởng này của mình trong một bài giảng vào ngày lễ Thánh Laurensô.

Giờ đây chúng ta phải dấn bước theo các vị tử đạo bằng cách noi gương các ngài; nếu không thì việc cử hành ngày lễ của chúng ta là vô nghĩa.” (THÁNH AUGUSTINÔ) 

Đối với Thánh Augustinô, điều cốt yếu để noi gương các thánh tử đạo là lòng yêu mến sự sống đời đời, khát khao được kết hợp với Thiên Chúa.

Tất cả chúng ta hãy ghi nhớ điều này và tích cực noi gương các vị tử đạo, nếu chúng ta muốn những ngày lễ mà chúng ta kỷ niệm sinh ích lợi cho chúng ta. Tôi đã luôn cho bạn cùng một lời khuyên... chúng ta phải yêu mến sự sống đời đời, và chúng ta phải xem cuộc sống hiện tại của chúng ta là hư không. Chúng ta phải sống tốt và chúng ta phải hy vọng về những gì tốt đẹp. Nếu chúng ta xấu, chúng ta cần phải thay đổi; khi chúng ta đã thay đổi, chúng ta cần phải được dạy dỗ; khi chúng ta đã được dạy dỗ, chúng ta cần phải kiên trì. “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng ai kiên vững đến cùng, người đó sẽ được cứu độ.” (Mt 10,22)

Nếu chúng ta yêu mến Thiên Chúa và muốn ở bên cạnh Người, thì chúng ta hãy vui lòng chịu đựng mọi đau khổ trong cuộc đời này, thậm chí cho đến cái chết.

staugustinequoted

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (30/6/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

865    28-08-2022