Sidebar

Thứ Ba
27.02.2024

Lời Kinh nguyện Thánh Thể

Lời Kinh nguyện Thánh Thể
Khi còn là chủng sinh, một mùa hè nọ, tôi được diễm phúc dự một khóa học của Godfrey Diekmann, nhà phụng vụ học lừng danh. Lúc đó là thời sôi nổi, không lâu sau Vatican II, khi mà một chuyện khá hợp thời là bỏ các kinh nguyện nghi lễ có sẵn và viết một cái gì mới của mình. Điều này lại càng đúng với Kinh nguyện Thánh Thể, tâm điểm của thánh lễ, khi nhiều linh mục bắt đầu viết lời kinh riêng cho mình. Hóa ra, cha Diekmann không mê chuyện đó lắm. Một hôm nọ, khi được hỏi, cha trả lời, “Có vẻ thời nay bất kỳ ai có chút trí tưởng tượng và chút hiểu biết thần học đang cảm thấy mình cần phải viết một Kinh nguyện Thánh Thể”.
Năm nay vì Covid hạn chế, tôi thường dâng thánh lễ trên mạng. Thời gian đầu cử hành phụng vụ này, tôi nghĩ đâu là giá trị của Kinh nguyện Thánh Thể khi không có hiệp thông? Vì thế tôi chuyển thẳng từ phụng vụ Lời Chúa sang Kinh Lạy Cha. Cuối cùng tôi nghĩ nên đem lại cho cộng đoàn thêm một điều gì đó. Vì thế, (lúc này tôi chưa nhớ ra lời của cha Diekmann bốn mươi năm trước), tôi viết một Kinh nguyện Thánh Thể cho thánh lễ trên mạng.
Kinh nguyện Thánh Thể là gì? Hầu hết sẽ nói đó là một phần của Phụng vụ Thánh Thể, khi linh mục làm phép bánh và rượu, nhưng đó mới chỉ là một phần. Kinh nguyện Thánh Thể là phần Phụng vụ Thánh Thể mà chúng ta tưởng nhớ (theo tiếng Do Thái là Zikkaron) về sự kiện trọng đại mà Đức Kitô đã cứu rỗi chúng ta, để sự kiện đó hiện diện cho chúng ta tham dự vào ngày hiện tại. Chúng ta đến với Phụng vụ Thánh Thể không phải chỉ để đón nhận mình và máu thánh Chúa Kitô, nhưng còn (và quan trọng tương đương) tham dự sự kiện đó, cụ thể là hành động cứu rỗi của Đức Kitô khi Ngài trải qua Sự Thương khó, Cái chết, sự Sống lại, Lên trời và Chúa Thánh Thần hiện xuống. Phụng vụ Thánh Thể chính là bữa tối Vượt qua của Kitô giáo, như bữa tối Vượt qua của Do Thái giáo, với mục đích là làm cho sự kiện trong quá khứ hiện diện với chúng ta trong hiện tại.
Nó được thực thi như thế nào? Chúng ta không có lý thuyết siêu hình để hiểu chuyện này. Trong nghi lễ thiêng liêng, trong Phụng vụ Thánh Thể, trong bữa tối Vượt qua, có một điều gì đó xảy ra vượt quá thời gian. Nó không đi ngược tri thức, hình dung hay quy luật tự nhiên, nó chỉ đưa chúng vượt quá giới hạn bình thường của chúng.
Đây là Kinh nguyện Thánh Thể cho những lúc không có bánh và rượu để hiến thánh.
Lạy Chúa, Chúa đã đi vào cuộc sống chúng con theo những cách phi thường để thể hiện tình yêu của Chúa và cứu chúng con.
Vì dân dược chọn mà Chúa đã kỳ công rẽ đôi Biển Đỏ cho họ đến nơi an toàn bằng cách tạm dừng quy luật tự nhiên. Rồi trong hoang địa, Chúa đã kỳ công nuôi dưỡng họ bằng manna và mặc khải cho họ luật trong trái tim Chúa.
Vì chỉ một thế hệ đã băng qua Biển Đỏ rẽ đôi và chỉ một thế hệ đã ăn manna trong hoang địa, nên Chúa đã thiết lập bữa tối Vượt qua như một nghi lễ để mọi thế hệ cho đến ngày tận thế có thể băng qua Biển Đỏ và ăn bánh Chúa ban trong hoang địa. Bữa tối Vượt qua đưa những sự kiện cứu rỗi này đến tâm trí con người theo cách vượt ngoài thời gian của Chúa, khiến chúng một lần nữa chân thật cho chúng con ngày nay.
Hành động cứu rỗi của con Chúa, Chúa Giêsu Kitô, cũng thế. Cuộc thương khó của Ngài là giao ước mới, sự tin tưởng của Ngài trong cái chết là đức tin mới, Chúa cho Ngài sống lại và lên trời là Xuất hành mới, và Chúa gửi Thánh Linh đến là lối vào mới của Đất Hứa.
Do đó, lạy Chúa nhân lành, vào đêm trước khi chịu nạn, con Chúa đã để lại Bí tích Thánh Thể cho chúng con như bữa tối Vượt qua để qua đó Chúa cho những sự kiện cứu rỗi này hiện diện lần nữa.
Do đó chúng con xin Chúa ban Thánh Linh xuống trên chúng con đang quy tụ ở đây để tưởng niệm hành động cứu rỗi của con Chúa. Xin qua nghi lễ tưởng nhớ này, mà ban cho chúng con, toàn thể cộng đồng chúng con, được hiệp nhất với Đức Kitô trong sự thương khó, cái chết, phục sinh, thăng thiêng và sự hiện xuống của Thánh Linh. Chúa là Đấng vượt quá thời gian, xin ban cho chúng con hôm nay được nên một với Chúa Kitô trong hy lễ của Ngài, nên một với Ngài trong cái chết và phục sinh.
Khi chúng con cử hành nghi lễ tưởng nhớ này, xin giúp chúng con nên một với Chúa Giêsu, con Chúa, Chúa chúng con, hiệp nhất chúng con với Ngài khi Ngài trải qua Sự Thương khó, Cái chết, sự Sống lại, Lên trời và Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết rằng của ăn Bí tích Thánh Thể là manna mới mà Chúa nuôi dân mình bằng của ăn từ trời.
Lạy Chúa, khi cử hành nghi lễ tưởng nhớ này, trên tất cả, chúng con xin Chúa giúp chúng con phá tan mọi ngăn cách giữa chúng con với nhau, phá tan mọi phân rẽ trong thế giới chúng con, để Chúa có thể cho chúng con ăn trên cùng một bàn, như một gia đình, với Chúa là Chúa duy nhất của tất cả chúng con.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, con Chúa, Chúa chúng con… Amen.
 Trong Phụng vụ Thánh Thể, chúng ta không chỉ ăn bánh hằng sống, mà còn chết và phục sinh với Đức Kitô.
J.B. Thái Hòa dịch
1539